Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

Dromen, een geschenk van God

Drukte, verwarring en haast kenmerken vaak ons leven. Onze dagen zijn overvol. Wat in het kabaal vaak verloren gaat is essentieel voor onze geestelijke gezondheid: de stille, zachte stem van God.

Waar sta jij ten opzichte van Gods spreken?
Welke rol spelen dromen in het ontvangen van God?
Wat kun je doen om je dromen vaker te onthouden?
Hoe voorkom je dat je Gods stem verkeerd verstaat?
Welke principes helpen je ontdekken wat je dromen betekenen?

Tijdens deze bijeenkomst ontdek je hoe God met ons wil communiceren door middel van dromen. Hierdoor wordt het makkelijker om in verbinding te komen met God en met onszelf. Dit leidt tot nieuwe inzichten, inspiratie en creativiteit.

Ronald van der Molen is theoloog en eigenaar van www.transformatio.nl. Zijn talent is om mensen en organisaties tot ontwikkeling te brengen. Via maatwerktrajecten stimuleer hij organisch leiderschap zodat de betrokkenheid, het werkplezier en de winst toenemen. Toen hij God op een persoonlijke manier leerde kennen, kwam daar het luisteren naar Gods stem bij. Eerst voor zichzelf en later ook voor anderen. Via zijn vrouw Maresca ontdekte hij hoe je Gods stem kunt verstaan via dromen. Sindsdien houdt hij een dromen dagboek bij en ervaart hij Gods tegenwoordigheid terwijl hij slaapt. Samen schreven ze het boek "Dromen, een geschenk van God" in 2015, waarin hun zoektocht met dromen en de interpretatie ervan is vastgelegd. Hij zegt dat dromen & visioenen in de Bijbel de meest gebruikte manier zijn waarop God zich tot mensen richt.

Datum/Tijd
26/10/2017
19:30 - 22:00

Locatie
MissieNederland

Reserveren

Reageren


BASTIAAN

09-10-2017 10:24
Beste Jan, helemaal waar, voor u zijn dromen net zo glibberig als gevoel voor het krijgen van leiding en zekerheid.

ik ken een paar voorbeelden uit de Bijbel van Jozef [Farao, Schenker en Bakker] en Daniel die dromen van anderen [Nebukadnezar] konden UITLEGGEN en daarmee de gunst van die heersers verworven.

Daniël 1:17...En aan deze vier knapen gaf God Kennis en Verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei Gezichten en Dromen.

In Handelingen 2 lees ik over dromers: Handelingen 2:17...En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw OUDEREN zullen dromen
dromen...

De profeet Jesaja 56:10 heeft niet veel op met dromers: De wachters zijn ?blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme ?honden, die niet kunnen blaffen; DROMEND liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.

Zacharia 10:2...Want de terafim spreken ijdelheid, de waarzeggers schouwen leugen, Bedrieglijke Dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij. Daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is, omdat zij geen herder heeft.

Prediker 5:6...Want er zijn Dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke ijdele woorden; vrees echter God.

Jeremia 23:27...die erop bedacht zijn Mijn Volk mijn naam te doen vergeten door Hun Dromen, die zij elkander vertellen, evenals hun vaderen mijn naam hebben vergeten door de Baäl.

Jeremia 23:32...zie, Ik zàl de profeteerders van Leugenachtige Dromen! luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te Misleiden door hun leugens en Woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het Minste Nut, luidt het woord des Heren.

Jeremia 29:8...Want zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw Waarzeggers u niet Misleiden, en luistert Niet naar uw Dromers, die gij laat dromen...

Samenvattend kan opgemerkt worden: SOMS komen dromen van God zoals o.a. bij Jozef en Daniel. Het is een gave van de Here God wanneer een gelovige Dromen kan Uitleggen, dat is van een hogere orde.

Van mensen die hun dromen als waarheid aan de man proberen te brengen, daar kun je beter Nooit naar luisteren.

Paulus roept ons op: 2 Timoteüs 4:2...Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle Lankmoedigheid en Onderrichting.

Jan

08-10-2017 03:45
Dromen, wat is dat?
Ik heb ze niet (dat ik weet) zou niet weten wat ermee te doen en slaap uitstekend.
Dat ongelovigen middels dromen waarin Jezus tot hen komt, tot bekering komen is geweldig.
Daarna hebben we het Woord, de heilige Geest en de gemeente.
Kan iemand mij laten zien waar in het Woord wij worden opgeroepen tot dromen en visioenen en daaraan gevolg te geven?
Tot zo lang zijn dromen voor mij net zo glibberig als gevoel voor het krijgen van leiding en zekerheid.