#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Uit de pers

Beatrice de Graaf over het christelijk geloof

Hoogleraar en terrorisme-expert Beatrice de Graaf gaat in dit eenmalige programma in gesprek met Tijs van den Brink. In de Utrechtse Jacobikerk praten ze over haar verlangen naar veiligheid. Is het einde van kwaad mogelijk? En welke rol speelt het geloof daarin? Beatrice de Graaf laat een bijzondere kant van zichzelf zien. Voor het eerst vertelde zij in oktober 2017 op tv uitgebreid over haar geloof. Deze unieke uitzending werd uitgezonden ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme.

Geloof heeft een antwoord
In haar onderzoeken kwam Beatrice erachter dat het hedendaagse kwaad erg onbarmhartig en primitief is. Aan het goede van God wordt niet meer gedacht. Er is meer angst voor onveiligheid en daardoor behoefte aan handzame, duidelijke en simpele antwoorden. Maar zo simpel is het kwaad niet aan te wijzen. Beatrice: "In de kerk geloven we: er komt een einde aan het kwaad.” Voor de Protestantse Kerk schreef Beatrice daarom een boek over haar verlangen naar veiligheid, waarin ze op zoek gaat naar een theologische visie op het geweld en onze veiligheid. Beatrice: “Hoe sta ik nu uiteindelijk ten opzichte van terrorisme en het kwaad in onze samenleving? En hoe reageren we daarop? Daar heb je wetenschappelijk niet altijd de woorden voor.”

500 jaar protestantisme
Elke zondag zit Beatrice in de protestantse Jacobikerk, het meest regelmatige moment in haar leven. 500 jaar geleden op 31 oktober begon het protestantisme met de 95 stellingen van Maarten Luther. Deze stroming is van grote invloed geweest op Nederland. In een week waarin veel aandacht is voor de geschiedenis van het protestantisme, richt dit programma zich nadrukkelijk op de relevantie van het protestantisme voor de toekomst.

Reageren


BASTIAAN

31-10-2017 09:45
Een bijzonder leerzame EO-uitzending met Hoogleraar en terrorisme-expert Beatrice de Graaf in gesprek met Tijs van den Brink.

Mooi dat Beatrice weet: "In de kerk geloven we: Er komt een Einde aan het Kwaad.”

Heel imponerend was verder dat ze studenten laat nadenken over wat is goed/kwaad. Hoe denk je over de doodstraf. Vijftig procent van de studenten is tegenwoordig voor de doodstraf van terroristen, roof/lustmoordenaars enz.

Mozes en Jeshua spraken zich onomwonden uit voor de doodstraf. Details in Exodus 12- t/m 24 en ook Jeshua volgens de drie Evangelisten...

Matteüs 18:6...Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.

Marcus 9:42...En wie één van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen.

Lucas 17:2...Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde.

God is een God van liefde maar is ook Rechtvaardig. Hij heeft het gehele Oordeel overgedragen aan Jeshua...

1 Petrus 4:5...maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.

Meer details over Zijn Oordelen Openbaring 16 t/m 22.