#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Uit de pers

C.H. Spurgeon over het beest en Rome

De Reformatie heeft ons veel teruggegeven waar we God dankbaar voor zijn. Maar de vraag die we ons moeten stellen, is: ‘Herdenken we alleen wat de reformatoren hebben gedaan, of gaan we in dezelfde Geest als hen, vandaag de dag door met hervormen?’

De reformatoren wisten goed waar ze uitgeleid werden, namelijk uit het afgodische systeem van Rome. Misschien voor velen onbekend, maar Spurgeon had in de 19e eeuw nog dezelfde visie op Rome.

Lees het artikel op de site van Messia Nieuws!

We zijn benieuwd naar uw commentaar!!!!

Reageren


Rudy Post

05-11-2017 08:18
En deze, kunnen we/ze, ook veel van opsteken.
Maar......het zal zeer waarschijnlijk door de massa als 'theatraal geklets' worden weggehoond.

https://www.youtube.com/watch?v=wZyGf4KkmVI

Rudy Post

05-11-2017 08:02
Draai de video onder volgende link in elke (PKN) gemeente. Ben benieuwd naar de reacties.

https://www.youtube.com/watch?v=5JQOBMi4QS8

Deborah van Richteren

05-11-2017 12:36
Stel voor dat de reactie van Bastiaan van 4-11-17 aan alle dagbladen wordt aangeboden ter plaatsing!
De mensen weten niet meer wat ze moeten geloven , ik zie om mij heen in de PKN dat men geruisloos overgaat tot de nieuwe, satanische godsdienst.
Zag vanmorgen op de tv de viering in Utrecht van de Lutherdag met de koning. Ben er nog onpasselijk van. Wat een verblinding.

Theo

04-11-2017 07:56
Ben het hier in grote lijnen mee eens . De meeste Pk kerken zijn helaas afgevallen . Komt door geloof in evolutietheorie ( EO , Andries Knevel ) en de valse leer van Marcion , die helemaal terug is . Voor mensen die niet weten wat deze leer inhoudt : Marcion leerde in feite dat men het oude testament kan vergeten omdat dit niet meer geldig is en de God van het OT ( JHW ) niet dezelfde God is als die van het NT . Alles wordt ( onmiddellijk ) vergeven , God is alleen maar liefde , en de hel bestaat niet ( meer) . Je ziet deze tendens in alle ( christelijke? ) partijen . Men maakte zich drukker over het klimaat dan over God , daarnaast komt dan nog het valse eenheidsdenken ( valse oecumene ) .

BASTIAAN

04-11-2017 05:30
C.H. Spurgeon zou zijn ogen niet kunnen geloven als hij Protestantse gelovigen van 31-10-2017 bijeen had kunnen zien in Wittenberg waar de jezuïtische Paus /Bergoglio toegeroepen/uitgenodigd werd door Protestanten/Evangelischen als broeder met het verzoek om spoedig naar Wittenberg te komen als Heer van de ene Kerk.

De Reformatie van 1517 werd daar in Wittenberg 2017 verkwanseld door een kerk vol vrijzinnige leiders van alle denominaties Protestanten en Evangelischen. Vrienden van de Paus.

De EO en de NCRV hebben nu geen enkel bestaansrecht meer en kunnen voortaan aanschuiven/fuseren met de KRO.

De CU heeft ook al jaren roomsen op de kieslijst staan en pas geleden werd de eerste bekende Iraanse moslim met een Nederlands klinkende naam toegelaten als lidmaat van de CU. Deze humanist hoopt spoedig op de kieslijst van de CU geplaatst worden.

Het CDA ging de CU hierin jaren geleden al voor. Het CDA, dat noch vlees, noch vis is en dat al jaren door roomsen gedomineerd wordt heeft naast vrijzinnige protestanten ook moslims op kieslijsten staan. De SGP is helaas ook aan het zwalken!

Het is bekend dat de jezuïtische paus Bergoglio al jaren een grote vriend van moslims is. Hij heeft net als de Poolse Paus eertijds, de Koran gekust, en noemt dat boek ook Gods Woord. Hij noemt moslims zijn broeders ondanks dat die wereldwijd synagogen van Joden en kerken van Christenen verbranden.

De PKN-Kerken kunnen nu ook wel de Nederlandse Geloofsbelijdenis en Heidelberger Catechismus bij het oud papier zetten. Immers die noemen het Pausdom en de Mis in navolging van Luther, Calvijn en Knox, heiligschennis en een vervloekte afgoderij.

Gelukkig blijven er in 2017 genoeg Joden, Protestanten en Evangelischen over die nooit hun knie zullen buigen voor een Paus en zijn zieke roomse kerk vol seksueel geweld tegen mannen vrouwen en kinderen. Zie Deetman Rapport!!!

Lees ook het boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan.

BijbelGetrouwe gelovigen zullen nooit buigen voor een Paus en de roomse kerk vol met ontelbare heiligenbeelden en priesters in vertrouwen nemen tijdens de biecht, die zich met een Rozenkransgebed richten tot Maria ipv De Here God.

Wat Spurgeon in zijn tijd niet besefte: Rome en Mekka zouden in 2017 een worden...Daarom Rome en Mekka zal gespaard worden, TOTDAT haar grote maat van zonden vol is, maar ook geen ogenblik langer.

Spurgeon schreef verder: Dat tijdstip kan niet meer veraf zijn, want met kan zich nauwelijks een Goddelozer stelsel bedenken dan het stelsel van het pausdom, inzonderheid zo als het door de Jezuïeten nog versterkt is. Indien een misdadiger, zoals de kerk van Rome, [De St Peter en Vaticaan werd met gestolen Geld/Aflaten gebouwd] niet zwaar gestraft wordt, waar zou Gods rechtvaardigheid dan zijn? Hun einde zal het mensdom in verbazing brengen. DETAILS in Openbaring 16 t/m 20.

Mira

04-11-2017 11:55
Oh zo waar!!!! Klopt als een bus!!!!