Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

Meeting over veranderde privacywetgeving

Omdat de privacywetgeving verandert, houdt MissieNederland een bijeenkomst daarover op donderdag 30 november. Volgens die koepel van evangelisch Nederland zal de nieuwe wetgeving grote invloed hebben op organisaties en kerken.

Voor 28 mei 2018 moeten zij allemaal aan die  wet (AGV) voldoen, op straffe van hoge boetes. Tijdens de bijeenkomst, die wordt gehouden in de Menorah zaal van de NEM (de Lichtboog in Houten, Kruisboog 22), willen de organisatoren aan deelnemers en niet-deelnemers aan MissieNederland inzichtelijk maken wat men in verband met de nieuwe wetgeving moet doen.

Voor aangesloten organisaties en kerken is de meeting, die om 13.00 uur begint, gratis en van de andere bezoekers wordt een bijdrage van €45 gevraagd. Specialisten uit het netwerk van MissieNederland komen aan de hand van praktijkvoorbeelden vertellen wat de gewijzigde regels concreet betekenen. Ook fondsenwerving en de rol van de accountant komen aan bod.

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor bestuurders, directeuren, informatiebeheerders en fondsenwervers. Daarbij wordt ingezoomd op rechten van de consument, de plichten van de organisaties en de verantwoordelijkheden van (vaak externe) dataverwerkers. Aan het eind krijgen de bezoekers een informatiepakket mee waarmee zij aan de slag kunnen om op tijd klaar te zijn.

Reageren


Jan Willem Janse

29-11-2017 09:33
Let op: de locatie is vanwege grote belangstelling gewijzigd naar De Lichtboog in Houten.