#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Agenda

Ontmoetingsdag met Pakistaanse christenen

Mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign houdt op zaterdag 9 december een ontmoetingsdag voor Nederlandse en Pakistaanse christenen. Samen met de Pakistan Christian Political Foundation (PCPF) is een zeer gevarieerd dagprogramma samengesteld, met aandacht voor mensenrechten en geloofsvervolging, maar ook voor het komende kerstfeest. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd voor deze dag.
 
Pakistan staat bekend als land waar christenen het erg zwaar hebben. Velen van hen vluchten daarom naar het buitenland, waaronder Nederland. Hoewel ze proberen hun eigen taal en godsdienstige gebruiken in ere te houden, zoeken ze ook graag aansluiting bij Nederlandse kerken. Het dagprogramma wordt dan ook gehouden in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Kandelaar in Stadskanaal.
 
Tijdens de ontmoetingsdag wordt de Internationale Mensenrechtendag gevierd, die jaarlijks plaatsvindt op 10 december. Er wordt stilgestaan bij mensen die hun land hebben moeten verlaten vanwege vervolging. Daarnaast wordt een uniek optreden verzorgd door de Indiase gospelzanger Balbir Suffi. Verder zal de voorganger van GKv De Kandelaar samen met de aanwezigen nadenken over de komende viering van Jezus' geboorte.
 
Verhalen uit het veld
Peter Bronsveld, Mirjam Bos en Ijaz Zulfquar, die dit jaar reizen hebben gemaakt naar onder meer Nigeria, Pakistan en Thailand, zullen op 9 december vertellen over het werk van Jubilee Campaign. Zij kunnen uit de eerste hand vertellen over de situatie van christenen in deze landen en over het werk dat Jubilee Campaign voor hen doet.
 
Iedereen die graag in contact wil komen met christenen die geloofsvervolging aan den lijve hebben ondervonden en kennis wil maken met hun cultuur wordt van harte uitgenodigd voor de ontmoetingsdag. Aanmelden kan via info@jubileecampaign.nl.
 
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur
Adres: Navolaan 28 (Navigeren naar Amerikalaan 2), 9501 VJ Stadskanaal
Lunch: Voor voldoende eten wordt gezorgd
Toegang: Gratis


Reageren