Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

Priester voor God en mensen

Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een themadag voor mannen met als onderwerp Priester voor God en mensen. Welkom van 10 tot 16 uur in het CPC te Heverlee.

Met medewerking van Jacques Brunt, Miel Vanbeckevoort en Jef De Vriese.

Mannen als priesters
We denken als mannen na over onze roeping, voorrecht en verantwoordelijkheid. De christelijke man is evenals de priester onder het oude verbond dienstbaar vóór het aangezicht van de Heere en tegelijk is hij dienend actief tussen een heilige God en het onheilige volk, middels bijvoorbeeld voorbede.

Jezus, de Hogepriester
Welke cruciale rol voor alle gelovigen heeft de Vader aan Zijn Zoon gegeven, als Hogepriester naar de ordening van Melchisedek?

Heb. 8: 1-2 (NBG) zegt het heel precies : ‘De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een Hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen …’ Wat zegt de Schrift over de verheven dienst die onze Here daar verricht ? (Heb. 8:6) en waarom staat er dat Hij Hogepriester is van de goederen die gekomen zijn ? (Heb. 9:11) Hoe verschilt ‘wat gekomen is’ van ‘wat er eerder was’? De antwoorden op al deze vragen hebben beslissende betekenis voor ons discipelschap en onze vrucht in Hem.

Klik op de wereldbol om je aan te melden!

Reageren