Grootsgedrukt
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

'Opstandingskracht in woorden'

Dinsdag 6 maart organiseert Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging (IZB), een studiedag voor predikanten ter voorbereiding op het Paasfeest. Het programma is gericht op persoonlijke, theologische en homiletische herbronning.

Dr. Paul Visser (Amsterdam) opent met een persoonlijke reflectie over 'sterven en opstaan' in het leven als predikant. Hoe heb je zelf deel aan het Paasevangelie? Dr. Wim Dekker (Oosterwolde) houdt een referaat over de theologie van Pasen en grondlijnen voor de Paaspreek. Cultuurcriticus en neerlandicus Tjerk de Reus (Nij Beets), die een proefschrift afrondt over Ad den Besten, spreekt over de scheppingskracht van het Woord: In welke taal bemiddelen wij de opstandingskracht van Jezus? Ds. Kees van Ekris (Zeist) bespreekt enkele Paaspreken van tijdgenoten. De inzet van de studiedag is om de deelnemers toe te rusten tot een missionaire en existentiële verwoording van Pasen. Door de praktische toespitsing kan de Paaspreek aan het eind van de dag al in de grondverf staan.

De studiedag wordt gehouden in 'de Wittenberg', Krakelingweg 10, Zeist, van 10.00-16.30 uur. Kosten: € 95. Meer informatie en aanmelding: areopagus@izb.nl


Reageren