Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Evenementen

Vernieuwingsfestival 2018: 'Generations'

God is een God van generaties. Het EW wil verschillende generaties met elkaar verbinden. Iedere generatie heeft een eigen plek en de betekenis in Gods koninkrijk. Het Vernieuwingsfestival is een dag waarin de verschillende generaties woorden van God zullen ontvangen. Woorden van leven en van bestemming. Woorden van herstel en liefde. Woord vanuit Gods hart voor ons. Voor families, van opa en oma tot en met de jongste telg. En voor gemeenteleden, want ook de gemeente is bedoeld als geestelijke familie, waarin we elkaar geestelijk opvoeden.

Datum en tijd: donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag) 14.00 uur tot 22.00 uur (registratie vanaf 13.00 uur). Het avondprogramma start om 18.30 uur.
Locatie: De Basiliek - Veenendaal

Met Andrew Chapman, Hans Eschbach, Hans Maat, Karim Landoulsi, Erica Duenk, Insalvation en meer!

Meer informatie!

Reageren


BASTIAAN

30-04-2018 05:38
Goeie aanvulling André,

Roomse en Protestantse Kerken hebben zich vele eeuwen schuldig gemaakt aan de leuze dat zij het Nieuwe Israël zijn, doch het NIET zijn, maar een synagoge des satans. Openbaring 2:9 NBG51.

Joden werden door Roomsen en Protestanten gedemoniseerd, in getto' s gedreven, gemarteld, vermoord door de Roomse Inquisitie.

Wie de drie boeken vol Jodenhaat van Maarten Luther gelezen heeft en daarbij zijn vele pamfletten/preken gelezen heeft die kan alleen maar diep zuchten en ontsteld staan.

Lees meer details in het boek van Peter de Rosa: Stadhouders van Christus.

Lees ook het boek van René Süss:
Luther een Sympathieke POTENTAAT, over de Jodenhaat van Maarten Luther.

Noch Rome noch de Reformatoren Luther, Calvijn, Knox, heeft Paulus' woorden van Romeinen 9-11 ter harte genomen.

Geen wonder dat het Joodse Volk het Evangelie van deze blinde leidslieden ter zijde schuift en overgaat tot de orde van de dag!

Vast staat dat de Joodse Jeshua zal wederkomen in Jeruzalem: Handelingen 1 en niet in Rome, Mekka, Genève of Amsterdam. Openbaring 14.

Andrè

30-04-2018 04:05
Smyrna :
Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.
Openbaring 2:9 NBG51

BASTIAAN

30-04-2018 08:21
Vernieuwingsfestival 2018: 'Generations' zal tot grote zegen worden/zijn als uitsluitend Jeshua's Woorden van Openbaring 2 en 3 aan de 7 Gemeenten ter harte worden genomen:

1...Bekeert u...uw eerst liefde tot Mij verzaakt. Openbaring 2:4-7

2...Wie Overwint...Weest getrouw tot de dood en IK zal u geven de Kroon des levens. Openbaring 2:8-11

3...Bekeert u...u die vasthoud aan de leer van Bileam en Nicolaïeten. Openbaring 2:14-17

4...Maar IK heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Openbaring 2:20-29

5...Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Weest wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven, want IK heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Openbaring 3:1-6

6...Gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend...Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook IK u bewaren voor de ure van verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen , die op de aarde wonen. IK kom spoedig. Openbaring 3:7-13

7...Bekeer u...Gij zijt koud noch heet - Zo dan, omdat gij lauw zijt, zal IK u uit Mijn Mond spuwen...Zie IK sta aan de deur van uw hart en IK klop...weest dan ijverig en Bekeer u. Openbaring 3:14-22.