#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Agenda

Tenttournee Ned. Bijbelstudie Centrum

Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) toert deze zomer weer met zijn rood-blauwe, circusachtige tent door het land, met het inmiddels vertrouwde thema ‘Blij met de Bijbel’. In de in elk geval acht (elk een week durende) evangelisatiecampagnes staan volgens de organisatoren geloof in Jezus Christus en het belang van de Bijbel centraal in gesproken en gezongen woord.

’s Avonds om 20:00 uur zijn er samenkomsten en overdag vaak programma’s voor speciale doelgroepen, zoals kinderen, vrouwen of allochtonen. Zowel overdag als ’s avonds is de tent voor iedereen open voor een kopje koffie, zomaar een praatje of een geestelijk gesprek. In Almere en Amersfoort trekt in de weekends voorafgaand aan de tentweek een zangkoortje de stad in om o.a. mensen te woord te staan en te flyeren.

De tournee start in Oldebroek (13-18 mei). Daarna staan Drachten (20-25 mei), Urk (27 mei-1 juni), Nieuwleusen (3-8 juni), Almere (9-15 juni), Deventer (17-22 juni), Beekbergen (1-6 juli) en Amersfoort (8-13 juli) op het programma. Behalve veel sprekers en de lokale teams werken gospelkoren, solisten en andere muziekformaties aan de bijeenkomsten mee.

Het NBC is de organisatie rond bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die zelf elke week driemaal spreekt, onder meer op de avonden waaraan de BBC Combo (Bible Believing Christians) meewerkt, waarvan hij deel uitmaakt. Ook zijn er koffieochtenden voor vrouwen, kinderprogramma’s en speciale bijeenkomsten voor senioren, jongeren en allochtonen.

De Waarheid die vrij maakt is alleen te vinden in de Bijbel, zegt Ab Klein Haneveld. “Daarom willen wij mensen via deze campagnes confronteren met de inhoud van de Bijbel en we hopen hen nieuwsgierig te maken. Ons uiteindelijke doel is dat zij, na tot erkentenis van de waarheid te zijn gekomen, die ook echt gaan bestuderen. Wij zien dat in de praktijk steeds minder mensen, helaas ook gelovigen, de Bijbel openen.”

Volgens Klein Haneveld is tentevangelisatie niet zo ouderwets als velen menen. “De boodschap van de Bijbel is nu eenmaal tijdloos. We zien dat tijdens elke campagne mensen tot geloof of tot verdieping daarvan komen en worden aangeraakt door Gods Geest. Maar wij gaan niet primair voor de massa.”

Het is de dertiende zomertournee van het NBC. De stichting begon met de tentcampagnes in 2005, omdat een andere organisatie er toen na 57 jaar vrijwel mee stopte. Klein Haneveld vreesde dat die manier van evangeliseren, waarmee in het verleden ook zijn vader (wijlen evangelist Jacob Klein Haneveld) en Johannes de Heer zich bezighielden, zou ophouden te bestaan.

Meer informatie: www.bijbelstudie.nl


Reageren