#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Agenda

Mag ik bij u op bezoek komen?

Niet voor een tupperware party, waarvoor u vrienden had uitgenodigd.  Herinnert u zich nog de gezellige middagen of avonden met kennissen en vrienden en het praatje van de verkoper van tupperware. Soms was de ontmoeting belangrijker dan het onderwerp. Eigenlijk twee vliegen in een klap.

Dat kan het zijn als u mij uitnodigt om wat te vertellen en een filmpje te vertonen over de toestand in de favela's van Rio de Janeiro, waar ik met Gods hulp aan het werk mag zijn om de noden van de mensen daar te verkleinen. Inmiddels zijn er meerdere partijen bij dit werk betrokken zoals stichting Petra, stichting Aprisco en Teen Challenge.

In de sloppenwijk Juramento hebben we het gebruik van een pand, waar locale muzikanten les geven aan jongelui uit de favela. Behoeftige ouderen krijgen er kleding, voeding en voorlichting, vrouwen leren er naaien en bekwamen zich op de computer of in andere zaken om hun brood te kunnen verdienen. Vanuit de Assembleia de Deus worden er discipelschapstrainingen gegeven, die voorkomen dat jongelui geronseld worden door de drugsdealers, die het in de favela voor het zeggen hebben.

Er zijn tal van plannen voor activiteiten, die jong en oud moeten helpen niet alleen om in de favela te overleven, maar om te leren leven tot eer van God en tot welzijn van henzelf en anderen.

Aan de hand van foto's en film vertel ik u over de mensen in de favela's van Rio de Janeiro, zodat u net als ik van hen gaat houden en hen wilt helpen.
Nodig svp uw vrienden, familie en kennissen uit voor zo'n Braziliaanse avond of middag. Ik kom graag bij u langs.  Neem contact met me op: info@stichtingpetra .nl. Marrie van der Feen.

UITNODIGING
Op zaterdag 9 februari geeft Mark van der Feen een Benefietconcert in Ter Reede, Vredehoflaan in Vlissingen. Aanvang 15 tot 16 uur. Het concert is gratis, maar een vrije gift voor het werk in de sloppenwijken van Rio de Janeiro is gewenst. We zullen ook een video  vertonen, die door Daniel, een jongeman uit de favela, is gemaakt.

PROGRAMMA

CHOPIN, BACH, GERSHWIN
IMPROVISATIE DOOR

MARK VAN DER FEEN
OP DE VLEUGEL

ZATERDAG 9 FEBRUARI
VAN 15 TOT 16 UUR
TOEGANG GRATIS / VRIJE GIFT
TER REEDE, VREDEHOFLAAN, VLISSINGEN
ORGANISATIE STICHTING PETRA


Reageren