Home > artikelen > Het Paulusgebed: 60-plussers* die bidden voor jongeren

Het Paulusgebed: 60-plussers* die bidden voor jongeren

door | 29 mei 2024 | artikelen

Zoals Paulus zonder ophouden bad voor de gelovigen aan wie hij zijn brieven schreef, zo wil een groep 60-plussers bidden voor jongeren. Daarom noemen ze het initiatief het Paulusgebed. Sinds dit voorjaar komen ze elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in een oud kerkje in Oldebroek. Daar bidden ze samen; met en voor elkaar. Voor hun eigen kinderen en kleinkinderen, maar ze vragen God ook om andere jongeren op hun hart te leggen voor wie ze dagelijks mogen bidden.

De eerstvolgende meeting van het Paulusgebed is op woensdag 5 juni om 10 uur in Oldebroek, hier lees je er meer over.

De bidders vroegen jongeren of ze zo’n Paulus in hun leven hebben die trouw voor hen bidt. Een meisje antwoordde: ‘Niet dat ik weet, maar ik zou het wel heel graag willen’. Een ander was geëmotioneerd door de vraag en zei: ‘Ik mis dat heel erg’. Weer iemand anders – een jongeman die leiding geeft aan een christelijke organisatie – zei: ‘We hadden een tijd een oudere zuster in de gemeente van wie we wisten dat ze dagelijks voor ons bad. Een poosje geleden is ze overleden, en op de een of andere manier voelen we dat haar gebed is weggevallen.’

Het begon met gebed

Johan Companjen (voormalig directeur van Open Doors) is een van de teamleden van het Paulusgebed. Johan groeide op in Oldebroek en vertelt: “Op de Noord-Veluwe ontstond in de jaren ‘60 een interkerkelijke jeugdgroep, Ad Fontes**. God deed daar een bijzonder werk en velen van de jongeren die er kwamen werden geroepen om de zending in te gaan of een christelijke bediening te starten. Wat we soms vergeten is dat dit alles begon met gebed: een paar ouderen waren namelijk al jaren trouw aan het bidden voor de jeugd. Toen waren zij de ouderen die in gebed de weg bereidden voor de jonge gelovigen in hun eigen omgeving. Wij waren de jongeren die hierdoor aangevuurd werden en de Heer mochten dienen. Nu zijn wij de ouderen. Laten wij ook trouw bidden voor onze jongeren.”

‘Ook in onze tijd wil God werken onder onze jongeren. In Harderwijk – waar ik woon – is op dit moment een opwekking gaande onder de jeugd, laten we daar als ouderen in gebed achter gaan staan.’

Gebed verandert alles

Joop Gankema, die lange tijd leiding gaf aan stichting Opwekking, is ook teamlid. ”Vroeger was ik betrokken bij de Burning Candles, een muziekgroep die door het hele land reisde en bij velen het geloof aanwakkerde. Achteraf ontdekte ik pas dat er altijd een paar oudere zusters waren die op de knieën gingen als wij op pad gingen. Gebed verandert alles. Ook in onze tijd wil God werken onder onze jongeren. In Harderwijk – waar ik woon – is op dit moment een opwekking gaande onder de jeugd, laten we daar als ouderen in gebed achter gaan staan.”

Er ligt een taak voor ons klaar

Dominee Johan het Lam – nog een teamlid – ziet ook elders wonderlijke dingen gebeuren: “Ik kom regelmatig op Goeree Overflakkee, ook daar is een opleving onder de jeugd. Ze staan zo in vuur en vlam dat ze regelmatig de plaatselijke toren beklimmen om vanaf daar te bidden voor hun eiland. Als ouderen kunnen we soms het idee hebben dat onze bijdrage wel zo’n beetje klaar is. Maar wat kunnen we juist nú een belangrijk werk doen door trouw te bidden. Als jonge predikant had ik vaak steun aan de tekst uit Timotheüs 4: ‘Laat niemand je jeugdige leeftijd verachten’. Maar nu moeten we misschien tegen elkaar zeggen: ‘En laat ook niemand je verachten als je al wat ouder bent.’ Er ligt een taak voor ons klaar!”

‘Veel gelovige ouders en grootouders bidden al jaren trouw voor hun kinderen en kleinkinderen. Soms is dat ook best taai en eenzaam.’

Elke eerste woensdag van de maand komen de bidders ‘s ochtends bij elkaar. Een van hen zegt: “Veel gelovige ouders en grootouders bidden al jaren trouw voor hun kinderen en kleinkinderen. Soms is dat ook best taai en eenzaam. Om dan eens in de maand bij elkaar te komen en sámen te bidden voor je dierbaren, dat is enorm bemoedigend. We sporen elkaar aan om vol te houden. En ook om niet alleen te bidden voor hen die nog niet geloven, maar ook voor degenen die het al wél doen. Paulus richtte zich juist ook op de gelovigen. Hij wilde niet alleen dat ze zouden geloven, maar dat ze krachtige en vruchtbare christenen zouden zijn.”

‘Wat wil God?’

De naam Paulusgebed is niet gekozen om te verwijzen naar één specifiek gebed, maar omdat de bidders willen bidden als Paulus. Toch zijn er twee gebeden van Paulus die er voor de bidders een beetje uitspringen. In 2 Timotheüs 1 vers 3 vertelt Paulus dat hij bidt voor de jonge Timotheüs: “terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag.” Zonder ophouden, nacht en dag. Díe toewijding, daar willen ze bij het Paulusgebed van leren. En het andere gebed staat in in Kolossenzen 1 vers 9-11. Een prachtig gebed dat je zo zou kunnen bidden voor jouw jongere. Een gebed om wijsheid, vrucht, kracht, volharding en blijdschap. Maar voordat het bij die dingen aankomt, begint het gebed met: dat jullie vervuld worden met de kennis van Gods wil. Een van de bidders van het Paulusgebed zegt: “Daar zit ‘m de kneep, geloven we. Bij mensen gaat het altijd over wat wil ik? Ook vaak over wat willen de mensen om me heen of wat wil deze tijd? Als onze focus echt verschuift naar wat wil God? dan zou de Kerk wel eens heel snel kunnen groeien in vrucht en kracht.”

‘Als jij ook wil opstaan in gebed voor jongeren en je kent nog twee mensen die met je mee willen doen, dan ben je er al.’

Ga samen in gebed

Bij het Paulusgebed hopen ze dat 60-plussers ook op andere plekken in het land bij elkaar gaan komen om voor jongeren te bidden: “Het mooist is als we het heel simpel houden”, stelt het team. “Als jij ook wil opstaan in gebed voor jongeren en je kent nog twee mensen die met je mee willen doen, dan ben je er al. Kom samen. Thuis of in de kerk. Bijvoorbeeld net als wij hier doen op de eerste woensdag van de maand. En ga samen in gebed, op een manier die bij jullie past. Laat het ons even weten als je begint, dan kunnen we elkaar bemoedigen en vast ook van elkaar leren!”

• Paulusgebed.nl / info@paulusgebed.nl

* Jonger dan 60 jaar? Ook welkom!
** Ad Fontes bestaat nog altijd.

Dit artikel verscheen onlangs in de papieren uitgave van Uitdaging.

Lees ook