#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Bid met mij!

======================================================================
Wil je dat anderen met en voor jou bidden? Geef dan hier jouw persoonlijke gebed weer. Jouw email wordt niet getoond. Alleen jouw voornaam of een nickname. Klik hier om jouw gebed te plaatsen!
====================================================================================

Bid voor een goede vriendin, die tot haar nek in de New Age zit (healing, reading, uittreding, tarot, enz). Ze is zo oprecht, gelooft echt dat ze de waarheid heeft gevonden. Jezus is "old age" oftewel hoort bij de oude onverlichte tijd. Sinds ze dieper in New Age zit "klopt" alles in haar leven, het "werkt" voor haar, dus ze voelt zich er alleen maar in bevestigd. Ze is een warm en goed mens, zeer zorgzaam en behulpzaam. Maar totaal blind voor Jezus. Ze is een kopstuk in de regio, heeft veel invloed op anderen. Als zij gered zou worden zouden velen het horen. Bid dat zij een openbaring krijgt van wie Jezus is. Dat zijn Liefde (nog) veel groter is dan die zij in haar huidige groepen ervaart. Lisa
=============================================================
Dat Kras een baan in Nederland mag krijgen! Mela
=======================================================
Ik slaap al weken nauwelijks. Afgelopen drie dagen helemaal niet. Bid voor mij, alsjeblieft!!! Carola
============================================================
Onlangs heb ik Christus mogen leren kennen, mijn zonden beleden en Zijn Liefde voor mij leren kennen. Ik ben erg ziek en er zijn ook problemen in relaties. Ik heb me te veel aan mensen uitgeleverd en wil daar graag los van komen. Daarom zou ik graag ook de kracht van de Geest ontvangen om stevig op het fundament van Christus te staan en een zelfstandig leven met en voor Hem te leven ipv mij nog weer uitte leveren aan mensen. Ik denk dat het gebondenheid is, want ze komen ook steeds weer en claimen mij en dat maakt me bang. Ik ken niemand om mee te bidden voor bevrijding hiervan of om geloof mee te delen. Zouden jullie willen bidden hiervoor? Alvast dank! G.T.
===================================================================
Bid voor mijn vrouw die terminaal is en in de laatste fase van haar leven. Bid voor mij en voor mijn kinderen en kleinkinderen dat wij met Gods hulp het komende verlies kunnen dragen. Bid dat haar afscheid een getuigenis van ons geloof in Jezus Christus mag zijn, tot eer van Hem. Peter
====================================================================
Lieve Here God, Ik bid dat mijn schoonzus U zal leren kennen. Ze is heel erg vijandig naar U ,maar ze heeft U zo nodig. Ze zoekt de oplossing voor haar probleem in heel occulte rituelen. Ik bid voor mijn bescherming van mijn broer, hij gelooft wel maar zit hier midden in. suzan
=============================================================
Bid met mij om alles wat mij vast houd en daar door niet vooruitkom in mijn geestijk leven. Om een werkelijk en oprechte wedergeboorte. Dat is waar mijn hart zo naar verlangt. Maar ik voel gewoon dat ik niet vooruitkom. Gloria....
=======================================================================
Bid voor me. Dat ik ander werk mag krijgen. Want aan de baan die ik nu heb ga ik aan onderdoor . En dat ik ook een goede vader mag worden voor mijn gezin. Ook voor meer vrijmoedigheid van het geloof thuis maar ook daarbuiten. Dit heb ik namelijk totaal niet. En voor een waar geloof in de HEERE JEZUS CHRISTUS. Dat ik toch een ware getuigen mag zijn voor mijn gezin maar ook daarbuiten. Cjm
============================================================
Bid voor mij. Ik heb mijn moed verloren . K
========================================================
Heb al heel lang last van griep, holteontstekingen, heb antibiotica, maar het duurt zo lang, ben moedeloos, ben een christen, maar vraag toch of jullie voor mij willen bidden, alvast bedankt. Thea
=====================================================
Ik zou zo graag willen dat ik van mijn SEKSVERSLAVING afkwam. Ik lijdt er al van mijn 7e jaar onder, jaren was het heel heftig geweest. Een onverzadigbare drang, ik heb drank en rook verslaving overwonnen, en deze verslaving wil ik ook overwinnen. Ik kom uit een gebroken gezin, ouders die mij lichamelijk en geestelijk hebben mishandeld, scheiding en drank verslaving, mijn vader heeft ons in de steek gelaten en nooit meer naar ons om gekeken, een moeder die geestelijk was en drankverslaafd kon de kinderen niet opvoeden. En daardoor ben ik met mannen naar bed geweest, prostitutie en verslaafd aan Porno. Ik ben er klaar mee, maar weet niet hoe ik mij ervan moet weerhouden. Help mij met gebed. E.J.
===========================================================
Lieve hemelse Vade, wil me helpen,ik heb vooral in het verleden me schuldig gemaakt aan occulte daarom hebben veel christenen een hekel aan mij en gaan van me weg en beroddelen over me.Ik vindt dit erg.Help me! marja
=====================================================================
ik benziek .leverprobleem. hart probleem, ik zoveel pijnen .ik. niet slapen ,ik ben een beetje bang ,ik ben helemaal zat geworden ,ikwil geneze kunnen jullie eits voor mijn bidden, Marianne
======================================================
Vader geef ons een Israël minnende regering en een regering welke brussel de rug toe durft te keren, U hebt de landen talen en naties in het leven geroepen wie zijn wij Vader om dit te veranderen U weet dat dit de torenbouw van Babel is, in Uw woord roep U ons op om uit haar te gaan openbaring 18 Val van Babylon En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen Vader vergeef ons onze laksheid en geef dat wij actief uitzien naar Uw koningkrijk en de komst van de Zoon des mensen op de wolken, U zegt zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, geef ons olie in onze kruiken Vader en dat onze lampen mogen branden als nooit te voren, maak Vader dat wij wijs mogen zijn in deze donkere tijd voor de wederkomst van Jezus onze heiland, dat wij U volgen en los komen van deze wereld Vader, dat wij ons volledig mogen richten op U en Uw Koningkrijk, want van U is het Koningkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. in Jezus Naam Amen. Simon
================================================================
Schepper van Hemel en Aarde, de God van Abraham, Izaak en Jacob...Heer U bent de Alpha en Omega...U bent Almachtig en rechtvaardig. Help mij om mijn financiele crisis te overwinnen.. om mijn economische activiteiten ten gunste van mijn familie en de gemeenschap te kunnen uitvoeren. Schenk mij genade en onder richt mij in uw woord. Zegen mij en familie overvloedig en maak ons weerbaar voor het kwade. Amen. Erick
=======================================================================
O, God, gedenk mijn beste vriend die gedwongen opgenomen is in een psychiatrische seculiere inrichting. Ze zeggen dat hij een psychose heeft, maar wil alleen maar iedereen bij Jezus brengen. f w s
=========================================================================================
Dank U, Vader dat ondanks dat ik ben geëxcommuniceerd om de voor mij onbekende reden, dat U rust geeft en het verlangen van mijn hart kent. Uw Woord getuigt dat de knecht niet onderdoet voor de Meester en slechts door dit weten verblijdt 't mijn hart. Hans
====================================================
Heer, ik ben vaak zo bang. Bang dat ik ziek wordt, dat de euro kapot gaat, dat mijn vrouw sterft. Iedere dag die verschrikkelijke angst. En gedurende de nacht is het alsof de duivel mij bezoekt. Angst, angst, angst. Help mij aub geef mij rust. Hendrik
===================================================================================
Graag gebed voor eenzaamheid en angst. it
============================================================================
Heer, u weet dat Gerard, man van mijn vriendin Nelleke van de achtste verdieping van hun flat gesprongen is. Hij was toch ook uw kind. Waarom heeft hij dat gedaan? Geen afscheid, geen briefje, ineens weg. Mijn vriendin is heel boos op u. Dat kunt u toch ook begrijpen? Wees genadig met Nelleke. Ze heeft zoveel verdriet! Amen.
Marianne
==========================================================================
lieve Vader in de hemel U ziet mijn hart. niemand anders kent mij als U. help mij in mijn strijd geef mijn kracht Heer Jezus, amen. GM
===========================================================================
Bid met mij mee voor reinheid! Assur
=============================================================================
Vader God,ik hou van U, ik hou van Uw trouw, God. U bent mijn schuilplaats, mijn ALLES!!! Ik geef mijzelf aan U, help mij om vrij te komen en te blijven van dat wat mij vasthoudt, U weet wat het is o Here!! Zet mij vrij van angsten voor mensen, voor gedachten dat ik alles verkeerd doe en gedaan heb. Vergeef mij Here, deze zondige gedachten, U heeft mij vrijgekocht en betaald met Uw kostbaar bloed, Here Jezus! Ik breng mijn gedachten in krijgsgevangenschap onder de heerschappij van Jezus Christus! HALLELUJA! AMEN!  J.L.
===============================================================================
Het lijkt zover te zijn God. Ik blijf glijden. Weg van liefde en gezondheid, van geloof en hoop. Heb ik mijn krediet bij U verspeeld? Ik zou het niet vreemd vinden. Maar God, ik ben een kind van U, ik wil helpen. Anderen helpen. Help mij, geef mij richting. G.
=======================================================================
Heer, lieve Vader. Ook via internet komen uw kinderen bij elkaar. Ik noem mijzelf ook een kind van U God, omdat U voor mij zorgt. Niemand kan om Uw grote liefde heen. Wilt U mij helpen met de keuzes die ik moet maken in mijn leven en wilt U mijn pijn verlichten door wat U kunt geven Heer. Amen Annemiek
===========================================================================
Dank u voor mijn kleinkind. Ik breng hem bij U, God omdat hij nu verdeeld wordt door een scheiding. Dank U Vader dat U hem omringt met Uw liefde en Uw trouw. Wilt U hem bewaren voor alle verkeerde dingen die op zijn pad komen. Dank U dat U hem nabij bent. In Jezus naam. elsa
=============================================================