#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Zonden belijden?

=============================================================
De Bijbel moedigt ons aan om onze zonden aan elkaar te belijden. Dat kan persoonlijk en toch anoniem op deze site. Alleen jouw belijdenis en voornaam of initialen worden op deze site opgenomen. Klik hier om jouw zonde(n) bij het kruis te brengen.

==========================================================================
Heer ik heb gezondigd ik heb me laten verleiden door mijn vriend we zijnintiem geweest. Maak me sterk. Kia
=========================================================================
Here, u bent de almachtigste. Er is niemand sterker dan u. U bent de begin en de eind. Here, ik voel mij al weken schuldig tegenover u.. Ik ben heel slecht geweest. Ik heb paar maanden geleden seksuele handelingen uitgevoerd met een jongen.. wetend dat ik rein moet zijn tot mijn huwelijk. Het spijt mij heel erg god.. ik schaam mij en ik voel mij zo rot.. dat ik al weken kapot ga van verdriet en stress. Ik ben zo bang dat ik zwanger ben. Teminste ik word zo aangevallen van angst dat ik twijfel of ik zwanger kan zijn. Terwijl ik nog Maagd ben. God red mij hier alstublieft van. Ik ben nog jong en kan dit niet aan. Ik word gek van mijzelf.. het was niet mij bedoeling. Al dit heeft mij een nieuw mens gemaakt in u. Ik zal dit niet nog een keer doen. Here, na deze belijdenis. Vergeef mij alstublieft in de naam van jezus. En laat mij deze fout nu achter mij kunnen laten en weer gezond verder wandelen in u vertegenwoordigheid met u wonderen krachten en tekenen. En here geneest alstublieft mijn lichaamsklachten, zodat ik nu eindelijk van al het stress af komt. Here, ik hou van u. Geef mij alleen maar nog meer wijsheid en liefde in de naam van Jezus. Godknowsme#

===================================================================
Heer Jezus, U bent mijn Verlosser. Ik kan geen rust vinden omdat ik in homoseksuele zonden ben gevallen. Ik weet dat ik U, Vader, daar verdriet mee heb gedaan. Ik wil het niet doen want ik wil voor U leven Heer! Vergeeft U mij mijn zonden en wast U mij schoon in het bloed van Uw lieve Zoon Die ook voor mij stierf. Schenkt U mij uit genade uw bevrijding Heer, in Jezus' naam. Ik wil Uw naam prijzen. Amen. Ferdy

===========================================
Heer ik vind het zo moeilijk om me niet te laten leiden door schuldgevoel. De emoties van zoveel mensen neem ik op mijn rug, ik voel me schuldig dat ik niet er voor hen ben. Maar ik ben er ook niet voor mijzelf. Heer wilt u mijn schuldgevoel bij me wegnemen in JEZUS NAAM, neem het weg heer, reinig mij! Ik ben uw kind, u heeft me fantastisch gemaakt en ik wil graag schijnen, verwarmen, maar het licht dat u door mij wil schijnen breekt niet door, door het schuldgevoel wat de duivel me influisterd. Heilige Geest u Staat klaar! Ik vraag U Kom in mij! En Duivel ga uit! In de naam Van de Vader, De Zoon en de Heilige Geest! AMEN. Anoniem
============================================================================
Here God ik heb me weer laten verleiden satan heeft weer gelachen Hij heeft me weer overgehaald om filmpje te kijken en ik heb u belooft alles te doen deze vunsigheid niet weer aan te klikken Vergeef mij heer voor mijn zwakte Overschijn mij alstublieft met u warmte en vergeving Ook naar mijn vrouw vreselijk zij is zo eerlijk ik had het niet beter kunnen treffen geef mij sterkte door u heilige geest Dit voor goed achter mij te laten help mij here. Gert jan
================================================================
Ik val soms terug in oude zonden van pornografie. Ik heb hier spijt van. Help mij om hiermee te breken. Ik vraag de Here Jezus om vergeving. Wedergeboren christen
=======================================================================================
Ben heel angstig en depresief. heb een rusteloos liefdeloos leven geleid. Geschijden,en heb mijn kinderen te kort gedaan. Was altijd met sex bezig,en met vrouwen. Ben vroeger gedoopt, maar niks er van begrepen. Nu ben ik oud, en woon bij een liefe vrouw, en voor haar is het moeilijk om met mij om te gaan. Heb het gevoel dat ik verloren ben. marten
======================================================================
God, U hebt mij gered, dank U daarvoor, God, Maar toch heb ik tegen u gezondigd, Ik ben begerig geweest en heb pornografie bekeken, en ik heb homoseksuele gedachten gehad, Heer, Het spijt me echt, Heer, het spijt me, God, vergeef mij van mijn zonden en reinig mij van alle kwaad, Vervul mij terug met uw Geest en met vreugde, laat me een heilig leven leiden, Heer help mij! Dank U God, dank U! Amen.
Een wederboren en gered Christen, die heeft gezondigd...
===============================================================
Vergeef mijn zonde die ik in de vastetijd die pas begonnen is heb begaan. Ik vraag u nederig om mij te helpen deze fout niet meer te begaan. Ook al ben ik niet de beste christen en leef niet l altijd naar de 10 geboden toch doe ik mij best en blijf in u geloven. Graziano

God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Wees me genadig, liefdevolle God, Wees barmhartig voor mij, want ik heb tegen U gezondigd, Heer, U hebt mij gered en dankzij Uw genade, dat ik verkregen heb door het geloof ben ik gered en zal ik naar de Hemel gaan, daar geloof ik in.

Maar ik heb, hoewel ik voor U wil leven en U wil behagen, heb ik gezondigd, Ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, Vergeef het me, oh God, vergeef het me, Ik wil mijn zonden nu belijden, opdat U mij zou vergeven, en mij zou reinigen van alle kwaad, Ik heb gemasturbeerd op pornografische beelden, door lust en begeerte, Ik ben kwaad geweest en heb mijn broer uitgescholden voor dommerik, En ik ben dwaas geweest en heb dwaze woorden gezegd, oh God, vergeef me, alstUblieft, vergeef me, Heer Jezus, reinig mij met Uw bloed, Uw waardevol bloed dat U hebt vergoten ter vergeving van mijn zonden, Was mij schoon en zuiver mij en wis alle zonden uit, en pleit voor mijn vergiffinis bij de Vader, mijn God, Jezus, vergeef het me, Oh God vergeef me en veeg de zonden van me af en gedenk ze niet meer.

Vader, In Jezus Naam, Wees mij genadig en vergeef mij, Reinig me met het bloed van Uw Zoon van elke zonde, En vergeef me van alle zonden, Reken mijn zonden niet aan en laat me nog steeds gered zijn, Laat mij naar de Hemel gaan, hoewel ik dat niet heb verdient, Maar ik geloof en vertrouw in het Evangelie, dat Gij, Jezus, mensgeworden God, voor mijn zonden zijt gestorven aan het kruis, begraven zijt en op de derde dag zijt verrezen uit de doden, Heer ik vertrouw erop dat Gij mij hebt gered, Dus ik vraag U, vergeef me en laat me nog steeds gered zijn, Dank U voor Uw vergiffenis, dank U en dank U dat ik nog steeds gered ben, Dank U, Barmhartige God, Dank U! Oh God, verbeter me nu als Christen, Maak me tot een goed Christen, En laat me een goed Christelijk leven leiden, En ontneem mij Uw Heilige Geest niet, Maar laat me vol en verzegeld zijn met Uw Geest, En laat me U liefhebben en mijn naaste En goed zijn en goed doen, En niet meer zondigen, Help mij, God, ik heb U nodig, Dank U, God, dank U, In Jezus Naam, Amen.
Een wederboren en gered Christen, die heeft gezondigd...

Vergeef mij mijn onwetendheid over tatoeages en piercings. Ik heb hierin gezondigd. Eindelijk ben ik zover om mijn leven met Jesus Christus te delen en te beleven. Mijn tattoos kan ik niet wegnemen. De piercing is er al uit. Vergeef mij !
Diana

Vader ik heb gezondigd door boos te worden op mijn vriendin. Wat het ook was vader waardoor het kwam, ik wil die boosheid niet vader ik wil u gehoorzamen. Vergeef mij vader deze zonde. Maak mijn hart en ziel schoon van deze boosheid dat vraag ik u in Jezus naam. Amen! A.

O Heer, vergeeft u mij alstublieft de zonden van het roken. Iedere dag neem ik me voor om dit niet meer te doen en uw tempel niet meer te verontreinigen maar rein en eerlijk voor u te staan. Maar ik ben zo zwak en durf bijna niet meer te bidden omdat ik bang ben dat u ontzettend boos op me bent en teleurgesteld in mij! Wilt u me vergeven en mijn denken en hart vernieuwen en mij vervullen met Uw Geest zodat ik door u deze zonde kan overwinnen. Dank U Heer In Jezus naam Amen! eh

Mijn Heer en mijn God, Gij, Vader, Zoon en Heilige Geest, Heilige, Goede, Barmhartige, Genadevolle, Liefdevolle, Vergevingsgezinde, Almachtige en Alwetende God, ... Ik wil vergeving vragen voor m'n zonden, Here, want tegen U heb ik gezondigd, en zwaar, en veel, ja, ik heb porno gekeken en lustog en begeertig geweest en heb nog zo veel keren gezondigd, het spijt me zo, Here... Kunt U het mij vergeven? Oh God, wees mij toch genadig en vergeef me, vergeef me van al m'n zonden, reinig me met Uw bloed, Jezus van alle zonden en vergeef me van alle zonden, mijn God, reinig me, zuiver me, vergeef me, verlos me, en red me van mijn zonden. Het spijt me, God, sorry, vergeef het me. God, ik bekeer me nu van mijn zondig leven en wil veranderen en verbeteren. Ik wil leven naar Uw Wil en Uw welbehagen, ik wil leven voor U en niet meer voor mezelf, maar ik heb U nodig, Here! Oh Drie-ene God, sterk me met Uw geest en laat me herboren en herschapen zijn, ja, laat me herboren zijn, God. En maak me tot een goed Christen, een Christen naar Uw hart. Laat me een heilig, aan U gewijd leven leiden en U behagen. Maak me tot een Christen naar Uw hart en beeld, en laat me Uw zoon zijn. Help me, God, verhoor dit gebed en verbeter me! Ik dank U, God, dank U, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank U, goede God. Geprezen, geloofd en gezegd zijt Gij! In Jezus' Naam; Amen! M*

Lieve Vader in hemel, ik wil me zonde belijden tot U Heer. Na 7 maanden relatie, hadden we het bed met elkaar gedeeld. Vergeef het mij Heer, ik voel pijn in mijn hart en misselijk en verdrietig, dat ik het gedaan had. Help mij, Vader in de hemel. Help ons in deze verleiding, openbaar in ons wat we moeten doen. Want U bent Almachtig Heer, U alleen kan ons helpen. Ik dank U Here Jezus dat U aan het kruis gegaan ook voor ons. Dank U voor Uw genade. Ik bid dit in Uw machtige Naam Jezus Christus. Amen Ernest

Heer, mijn God, ik heb tegen U gezondigd, weeral, vergeef me, Heer, heb genade met me want mijn hart houdt van U maar mijn lichaam snakt naar zonde en begeerte, Heer, ik heb berouw en spijt, och Goede Heer, Barmachtige God, Jezus, vergeef mij, vergeef me, help me, Heer Jezus, bevrijd me uit de greep van de zonde, verlos me van mijn zonden, zuiver mijn ziel, oh Heer help me en vergeef me, maak me tot een goed Christen, maak me zoals U, Here, en laat me niet verloren gaan maar geef me het eeuwig leven in Uw Koninkrijk des Hemelen, ik dank U, God, ik dank U, Jezus... Amen. Cthlc

Heere ik heb weer porno gekeken. Vergeef het me. En genees me ervan. Geef me ook alstublieft werk wat ik leuk vind want ik doe al vele jaren werk wat niet mijn ding is. verlos me alstublieft. En leer mij een goede vader en man te zijn. Zeker in geestelijke zaken. Geef me daarin vrijmoedigheid. Met dit alles. U weet wat ik bedoel. Cj

Ik heb gezondigd. Mijn geest vertroebeld en de regels overtreden. Ik vergeet de onderwijzing denk alles alleen te kunnen. God redt mij keer op keer en ik zondig in Zijn aangezicht. Ik heb spijt en berouw maar dit is niet genoeg ik zal m'n zonden hier belijden opdat U mij vergeve moge. Ik heb gevloekt, overspel gepleegd, mijn naaste niet liefgehad, mijn eigen eland voorop gesteld. Gedronken en drugs gebruikt. Gelogen. Mensen voorgelogen en bedrogen. Eer gezicht bij mensen en in de valkuilen van de boze getrapt. Mijn kinderen te kort gedaan. Mensen beledigd en tegen me in het harnas gejaagd. Ik wil vergeven worden Here. Mijn verslavingen mijn foute gedachten. Oh geloofskenmerken tot mij ongeloof. Vergeef mij, uit genade. Emw

Heer, ik heb gezondigd, vergeef mij! Ik val keer op keer in deze zonde met verkeerd fantasieen, in de zonde om slecht voor mezelf te zorgen en niet het goede te kiezen om te eten en verder wil ik afrekenen met angst en onzekerheid. Heer, ik breng het bij uw kruis en ik belijd dat ik gezondigd heb. Ik vraag U vergeving en ik neem afstand van deze zonden. Ik dank U dat U dat wilt doen!! U bent groot Heer!! Dank u voor uw genade! Amen. EK

vader ik vraag om vergeving in de naam van Jezus here ik ben al zo lang op zoek naar werk help me alstublieft bij het vinden naar een baan here alstublieft in de naam van Jezus. rht

Here ik worstel met mastrubatie met de vrouwen waar ik sex mee heb gehad. Here ik rook sigaartjes omdat ik anders zo depressief ben Here, geef me de kracht om over u te getuigen. Here red mij uit mijn vlees en laat me geestelijk worden. dank u voor uw offer here Jezus, God ik vraag u om verheving in de Naam van Jezus Christus amen. rht

SEKSVERSLAVING - E.J.

Lieve hemelse vader in de naam van Jezus smeekt ik u voor genezing, bevrijd van alcohol drinken ,verlost mij van homo sexueel, geeft mij rust in mij gedachten .Herstel mij en geef mij antwoord. Openbaar mij .Help mij in mij leven. Vader gebruikt mij waarvoor u mij op aarde heb gezet en u bedoeling. Ronald

Lieg steeds weer tegen mensen ..ik heb laats opgebiecht dat ik tegen degene heb gelogen en nu doe ik het weer om een bepaalde reden ik voel me zo schulden ik hou van myn hele hart van de Heer maar ik verval steeds weer in zonde en blyf hem teleurstellen is een web of leugens ..voor een beter leven voor my en me zoontje maar ik voel me zo schuldig en waardeloos ..weet niet wat ik moet doen..Ik wil niet dat de Heer zich van me omkeert want zonder Hem ben ik niks. SBG

Heer, vergeef mij voor mijn onreinheid. Dat ik zo erg toe heb gegeven aan de verleiding en de zwakten en daar ook zo ver in ga Heer. Ik herken mezelf niet meer, reinig mij hiervan! Ik weet niet wat mijn grenzen zijn en ik mis gewoon zo de fysieke liefde van vroeger Heer. Alstublieft, help me hierbij, vergeef me voor de afgelopen nacht Heer. Vergeef me, het was niet goed wat ik deed. Ik heb gezondigd tegen u. Was mij en maak mij schoon, witter dan sneeuw. Ik bid het u. Amen. G.B.

Ik zondig keer op keer.. Ik heb de here Jezus ontmoet een aantal jaar geleden en sindsdien vecht ik elke dag met mijn sexuele zonde. Fantasieën, mastuberen en liegen. Ik wil het oprecht niet, maar ik val er steeds weer in. Net 10 minuten geleden weer. Ik het verbond opnieuw aangaan.. Maar ik blijf elke keer weer de zelfde fout maken. W.R.

Ik ben al 13 jaar christen en god heeft mij genezen van depressie en slapeloosheid , maar helaas toen ik me weer fit voelde ben ik helemaal terug gevallen , ik masturbeer , ik heb hebzucht en verzamelwoede , ben verslaafd aan wereldse muziek , films en computer spelletjes , ik luister foute muziek , ik heb een koop verslaving en een gat in mn hand , een mens mag n hobby hebben maar ik ken geen grenzen , ik vergaar schatten op aarde , ik houd van jezus en ik ken jezus en mijn kerk , maar ik schaam me dood , ik ben ook bang voor god , kan een christen verloren gaan ?  ik schaam mij dood , ik ben lauw geworden....vader god vergeef mij....wat moet ik doen... debbie (Dit gebed hebben wij ook geplaatst in de rubriek 'Help mij'. Daar kunt u reageren en hulp aanbieden).

Vader ik heb deelgenomen aan een avondmaalsviering bij mensen die ipv zondagsdienst een shabbathviering hielden terwijl ik daar helemaal niet achter sta, Ik heb me daar toe laten verleiden en dat spijt me erg. Ik heb het niet beleden aan de mensen waar ik normaal zondags mee samen kom. Het voelt niet goed dat ik het gedaan heb. Amen S

Voor al mijn kleine en GROTE zonden! Ik zondig vaak tegen U laatste tijd en snap niet waarom, de wil is er maar het lichaam is zwak.., Help mij om de uitdaging opnieuw aan te gaan! A

voor alle tekortkomingen naar mijn gezin leonie

Voor mijn boosheid, hoogmoed, jaloezie, ondervergingsgezindsheid, bitterheid, en trots, ontrouw, voor mijn grote mond, ik vind mezelf een hypocriet, Here vergeef mij en maak mij zachtmoedig en nederig, zet een wacht voor mijn mond, ik kan mezelf niet veranderen, help mij Heer, help mij. Verander mij. Wilt u van mij een warm en zachtmoedig mens maken en neem al de bitterheid weg. ik vind mezelf walgelijk .Heer leer mij lief te hebben en mijn man en kinderen en anderen.ook mijn schoonzus mijn buurvrouwen.Heer maak a.u.b alles nieuw . Vergeef mij dat ik zoveel van U vraag . Kom in mijn hart Heer Jezus en wilt U mij reinigen met Uw kostbaar bloed. Dank U Heer voor Uw trouw en liefde, dank U daarvoor. ik schaam mij zo.

Belijd mijn zonden afgelopen jaar. Laatste tijd weer toegeven aan onreine gedachte, masturbies en kijken naar porno. Erken mijn zwakheid in het vlees. Belijd ook mijn boosheid en frustratie dat ik weer gescheiden ben. Ook dat ik mijn kinderen zo weinig zie. Reinig mij, verlos mij van al mijn zonden en ongerechtigheid. Ook mijn geroddel en minachting uitgesproken over collegas tegen collegas. Was mij rein Vader en verlos mij in Yeshua Naam. Maak mij waarlijk vrij o God, Amen PM

Heer Vader, mijn God, ik wil U vragen om alles wat ik de laatste tijd heb gedaan, zoals liegen vals doen tegen mensen, agressieve woorden gebruiken tegen mensen die mij pijn doen te vergeven. Vergeef mij dat ik een puinzooi heb gemaakt van het leven dat U mij hebt gegeven, Vergeef mij, mijn bitterheid en boosheid in Jezus naam lchel