Doe je graag Bijbelstudie?

0
200
Neem dan even de tijd om de boeken, boekjes en e-books van Everread Uitgevers te bekijken. Hieronder staan de nieuwste titels en aanbiedingen.

Everread Uitgevers maakt deel uit van Everread BV en is sinds december 1997 actief en in 1998 definitief opgericht.

Het hoofddoel van Everread Uitgevers is het op de markt brengen van Bijbeluitleg-gerelateerde uitgaven, waarin de letterlijke betekenis van Gods Woord voorop staat. Hierbij wordt uitgegaan van het in de Bijbel door God geopenbaarde plan en de specifieke boodschap voor onze tijd.

God heeft Zijn plan gemaakt in Zijn Zoon, Jezus Christus, Die de centrale plaats inneemt in alles wat God doet.

Heel kort gezegd, betekent dit dat God Zich in en door Christus bekendmaakt en dat wij God alleen kunnen leren kennen door Christus.

Sinds de oprichting van Everread zijn de uitgeversactiviteiten van Stichting Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers. Naast de voortzetting van de uitgave van de in 1960 opgerichte Morgenroodreeks, brengt Everread Uitgevers ook andere (Bijbelstudie)boeken en AMEN-Bijbelmagazine op de markt.

Voor wie de Engelse taal geen probleem is, is er een mooi assortiment Engelstalige Bijbelstudieboeken bij ons verkrijgbaar.