Brieven van Paulus – deel 2 van 7

0
112
De ‘wereldstad’ Corinthe!

Lezen: 2 Corinthiërs 6:1-18

Vers voor vandaag: “Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.” (1 Corinthiërs 11:1)

De brieven van Paulus aan de Corinthiërs
In Handelingen 18:1-18 kunnen wij lezen over het bezoek van Paulus aan de ‘wereldstad’ Corinthe. Hij verbleef daar maar liefst een jaar en zes maanden. In die tijd stichtte hij de gemeente van Corinthe waar hij later twee brieven aan stuurde.

De aanleiding voor de eerste brief waren alarmerende berichten, die Paulus bereikten over de gemeente die hij gesticht had. Hij had gehoord over: verdeeldheid (1:10), ruzie (1:11, 3:3), seksuele zonden (5:1), wereldgezindheid (5:10,11), egoïsme (11:21), geestelijke excessen (12:1-3), hoogmoed (14:37), ongeloof (15:12), en hebzucht (16:1). Ook hadden enkele gemeenteleden hem vragen gesteld die hij in de brief beantwoordt.

Kort na het schrijven van deze brief bracht Paulus een tweede bezoek aan Corinthe. Dat bezoek was echter geen succes. Hij beloofde terug te keren, maar zag daar later van af. “Dit heb ik mij echter stellig voorgenomen: niet weder in droefheid tot u te komen.” (2 Corinthiërs 2:1) De emoties liepen hoog op in de contacten tussen Paulus en de christenen in Corinthe. “Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt kennen, die ik in overvloedige mate voor u koester.” (2 Corinthiërs 2:4)

Toch blijkt dat de eerste brief van Paulus gehoor vond bij de christenen in Corinthe. In 2 Corinthiërs 7:2-16 kunnen wij lezen dat Paulus in Macedonië zijn discipel Titus ontmoette die net uit Corinthe kwam. Deze had goed nieuws voor de bezorgde Paulus. Hij was in Corinthe goed ontvangen en deelde Paulus mee dat velen tot inkeer waren gekomen.

Indeling van de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs
A. Introductie (1:1-9)
B. De verdeeldheid in de gemeente (1:10-4:21)
C. Zonden in de gemeente (5:1-6:20) Seksuele zonden, omgang met verkeerde mensen, recht zoeken bij ongelovigen, losbandig leven.
D. Adviezen over belangrijke vragen (7:1-15:58) Het huwelijk, christelijke vrijheid, de rol en het gedrag van vrouwen, het Avondmaal, gaven van de Heilige Geest, orde in de gemeente.
E. Persoonlijke mededelingen (16:1-24)

Indeling van de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs
Dit is de meest persoonlijke brief van de apostel Paulus. Door deze brief kunnen wij veel te weten komen over Paulus als persoon en als man van God.
Het heeft niet echt zin om een indeling van deze brief te maken omdat Paulus zoveel verschillende onderwerpen aansnijdt. In de eerste zeven hoofdstukken geeft Paulus op een soms emotionele manier zijn gedachten weer over thema’s die voor de Corinthiërs belangrijk waren. Hoofdstuk 8 en 9 zijn een aanmoediging om te geven voor de christenen in Jeruzalem. Hij eindigt zijn brief met nog eens te onderstrepen wat zijn plaats en wat zijn rol is als apostel van Jezus Christus.

Toepassing: Probeer eens een parallel te trekken tussen de gemeente in Corinthe en uw gemeente. Wat is uw conclusie? Wat kunt u doen om uw gemeente te helpen?

Gebed: Heer, help mij om een positieve en heilige invloed te hebben op mijn gemeente. Amen.

© Maximum Life