De Bijbel – deel 1 van 6

0
188
De Bijbel is een wonder!

Lezen: Psalm 19:8-15

Vers voor vandaag: “De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel.” (Psalm 19:8a)

Hoe zou uw leven er uitzien als u nooit in contact was gekomen met de Bijbel?
Dat is een interessante vraag.
Ik denk, dat ik niet meer in leven zou zijn. In ieder geval weet ik dat mijn leven een heel andere koers zou hebben genomen zonder de begeleiding van Gods Woord.
Vandaag beginnen wij met een zestal studies over de Bijbel, het Woord van God.

Door Leo Habets

De Bijbel is uniek
In zijn boek ‘Evidence that demands a verdict’ zet mijn collega en vriend Josh McDowell op een rijtje wat de Bijbel zo uniek maakt.
1. De Bijbel werd geschreven in een periode van 1500 jaar.
2. De Bijbel werd geschreven gedurende het leven van zo’n 40 generaties.
3. De Bijbel werd geschreven door meer dan 40 auteurs die uit alle lagen van de bevolking kwamen.
Mozes was een leider, Petrus een visser, Amos een boer, Jozua een generaal, Nehemia de schenker van de koning, Daniël een minister, Lucas een arts, Salomo een koning, Matthéüs een belastingambtenaar, Paulus een rabbi.
4. De Bijbel werd geschreven in vele verschillende plaatsen.
Mozes schreef in de wildernis, Jeremia in een grot, Daniël in een paleis, Paulus in een gevangenis, Lucas onderweg, Johannes op het eiland Patmos.
5. De Bijbel werd geschreven in vele verschillende omstandigheden.
David schreef in tijden van oorlog. Salomo schreef in tijden van vrede.
6. De Bijbel werd geschreven in verschillende stemmingen.
Sommige schrijvers waren in een juichstemming, anderen schreven in pijn en depressie.
7. De Bijbel werd geschreven op drie continenten.
Azië, Afrika en Europa.
8. De Bijbel werd geschreven in drie talen.
Hebreeuws, de taal van het Oude Testament. Aramees, de volkstaal van het Midden-Oosten tot de tijd van Alexander de Grote. Delen van het Oude Testament zijn in het Aramees geschreven. Grieks, de taal van het Nieuwe Testament. De internationale taal in de tijd van Jezus.
9. De Bijbel handelt over vele controversiële onderwerpen.
De Bijbel is absoluut uniek. Het boek dat wij in de hand mogen houden kwam tot stand door de inbreng van vele schrijvers, in veel verschillende omstandigheden over een heel lange periode. De schrijvers kenden elkaar niet. Sterker nog, vaak wisten ze niet eens van elkaars bestaan. Toch is de Bijbel een boek dat harmonie en continuïteit weerspiegelt van Genesis tot Openbaring. Geen boek is zo vaak vertaald, gedrukt en uitgegeven als de Bijbel. Geen boek heeft zoveel hoop gegeven, mensenlevens veranderd en culturen beïnvloed.

De Bijbel is een wonder.

Toepassing: Neem eens een stuk papier en probeer daarop weer te geven hoe uw leven vandaag zou zijn als u nooit de bijbelse boodschap had ontvangen en toegepast.

Gebed: Heer, dank U dat U de moeite hebt genomen om Uzelf aan ons te openbaren door Uw Woord. Amen.

© Maximum Life