De Bijbel – deel 2 van 6

0
158
Vijf redenen waarom de Bijbel betrouwbaar is!

Lezen: Psalm 111:1-10

Vers voor vandaag: “De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.” (Psalm 111:10a)

De Bijbel is betrouwbaar
Waaraan ontleent de Bijbel haar gezag?
Waarom mogen wij vertrouwen dat de Bijbel Gods boodschap voor de mensheid bevat?
Waarop baseren wij de gedachte dat de Bijbel het Woord van God is?

Vandaag willen wij in het kort stilstaan bij vijf redenen waarom de Bijbel betrouwbaar is.

1. Omdat de Bijbel een eenheid is
Gisteren hebben wij gezien dat de boeken van de Bijbel door veel verschillende mensen in verschillende omstandigheden in verschillende tijden geschreven zijn, maar dat er een fantastische eenheid is in de boodschap van de Bijbel.

2. Omdat de Bijbel heel accuraat de toekomst voorzegt
Veel van de profetieën in de Bijbel zijn heel gedetailleerd en precies. Omdat die profetieën zo duidelijk zijn is het vrij gemakkelijk om te testen of ze juist zijn. Natuurlijk zijn veel profetieën nog niet vervuld, maar die profetieën die al vervuld zijn leveren een overtuigende bijdrage voor het gezag van de Bijbel.

In andere studies van Manna willen wij aandacht geven aan de plaats en de vervulling van profetieën in de Bijbel, speciaal waar het gaat om profetieën ten aanzien van de komst, het leven, de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus.

3. Omdat de Bijbel historisch juist is
Alhoewel veel mensen geprobeerd hebben de Bijbel in diskrediet te brengen door te wijzen op zogenaamde historische fouten wordt het gezag en de juistheid van de Bijbel telkens opnieuw onderstreept door archeologische ontdekkingen.

4. Omdat de Bijbel mensenlevens verandert
Vele jaren geleden heb ik geprobeerd een einde aan mijn leven te maken omdat ik de zin van het leven niet kon ontdekken. Door het lezen van de Bijbel en door mij de boodschap van de Bijbel eigen te maken heb ik een nieuw leven mogen beginnen. Vele jaren heb ik daarbij het gezag en de juistheid van de Bijbel kunnen toetsen aan de praktijk van mijn dagelijks leven. Door de jaren heen is mijn vertrouwen in de Bijbel als het Woord van God alleen maar gegroeid. Als iemand mij wil ‘wijsmaken’ dat de Bijbel mensenwerk is kan ik alleen maar antwoorden: “Kijk naar mijn leven en naar de levens van miljoenen mensen, die zin, inhoud en kracht hebben gevonden door de boodschap van de Bijbel.”

5. Omdat de Bijbel door God geïnspireerd is
God heeft de Bijbel door mensen heen geschreven als Zijn openbaring aan de mensheid. Bij die inspiratie van de Bijbel willen wij morgen stilstaan.

Toepassing: Wat is de hoogste autoriteit in uw leven: uw eigen gedachten, datgene wat anderen beweren, bepaalde filosofieën of de Bijbel? Neem vandaag eens tijd om na te denken over datgene wat uw normen en waarden het meest beïnvloedt.

Gebed: Heer, ik wil Uw Woord vertrouwen. Amen.

© Maximum Life