De Bijbel – deel 6 van 6

0
181
Als christenen hebben wij een ‘Handboek’ ontvangen. Dat handboek, de Bijbel, mag een leidraad, een richtingaanwijzer en een waarschuwing zijn tijdens ons leven hier op aarde. In de Bijbel vinden wij al onze rechten en plichten als kinderen van God.

Lezen: Psalm 119:1-16

Vers voor vandaag: “Leer mij uw inzettingen.” (Psalm 119:12b)

Persoonlijke bijbelstudie
Onmiddellijk nadat ik mij jaren geleden had moeten melden als dienstplichtig soldaat kreeg ik het ‘Handboek Soldaat’ in handen geduwd. De sergeant vertelde erbij dat dit grauw ogende boek van nu af aan onze leidraad zou zijn bij ons leven als militair. Hij vertelde ons, nieuwe rekruten, dat wij in dat boek al onze rechten en plichten konden vinden voor ons nieuwe bestaan. Met een glimlach voegde hij eraan toe dat wij geacht werden het hele boek uit ons hoofd te kennen.

Als christenen hebben wij ook een ‘Handboek’ ontvangen. Dat handboek, de Bijbel, mag een leidraad, een richtingaanwijzer en een waarschuwing zijn tijdens ons leven hier op aarde. In de Bijbel vinden wij al onze rechten en plichten als kinderen van God.

En zoals het voor soldaten van essentieel belang is om hun ‘Handboek Soldaat’ goed te kennen, zo zijn christenen ermee gediend het Woord van God, de Bijbel zo goed mogelijk te kennen en te begrijpen. Hierin probeert Manna te helpen. Het is ons doel om u aan te moedigen en te helpen het Woord van God steeds beter te leren kennen. Daarom vandaag drie simpele suggesties die u tot een gewoonte zou moeten maken bij het lezen en bestuderen van het Woord van God.

Bij persoonlijke bijbelstudie is het goed om uzelf steeds de volgende drie vragen te stellen:

1. Wat staat er?
We moeten de Bijbel onbevangen lezen om tot ons door te laten dringen wat de eigenlijke boodschap is. Dus niet tussen de regels doorlezen of de Bijbel proberen aan te passen bij onze situatie, maar ons afvragen: Wat zegt dit bijbelgedeelte? Wanneer, door wie, aan wie en waarom werd dit gedeelte geschreven?

2. Wat betekent dit?
We moeten de Bijbel overdenken, op ons in laten werken, proberen te doorgronden. Zoals Jozua de opdracht kreeg om het wetboek niet uit zijn mond te laten wijken, maar het dag en nacht te overdenken (Jozua 1:8), zo moeten wij christenen ernaar streven het Woord van God te begrijpen.

3. Wat doe ik ermee?
Jacobus schrijft dat geloof zonder werken dood is (Jacobus 2:26). Zo zou je ook kunnen zeggen dat bijbelstudie of bijbellezen zonder toepassing dood is. De Bijbel is een heel praktisch boek, boordevol adviezen met betrekking tot ons persoonlijk leven, onze relatie tot God, onze omgang met andere mensen, ons werk en nog veel meer. De Bijbel is het Levende Woord van God, dat zijn doorwerking wil hebben in ons leven van alle dag. Het is echt een handboek dat wij mogen, ja moeten, raadplegen om als kinderen van God te kunnen leven en werken. (Lees eens Hebreeën 4:12.)

Toepassing: Probeer er een gewoonte van te maken om uzelf de bovenstaande drie vragen voor te houden bij het lezen en bestuderen van de Bijbel. Als u een bepaald bijbelgedeelte of bijbelvers echt wilt bestuderen en overdenken kunt u een vel papier onderverdelen in drie kolommen. Boven die kolommen schrijft u dan: (1) Wat staat er? (2) Wat betekent dit? (3) Wat doe ik ermee? Zo goed u dat kunt probeert u vervolgens die drie vragen te overdenken en te beantwoorden. U zult zien dat op zo’n manier de Bijbel voor u op een nieuwe manier open gaat.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar om de Bijbel, Uw Woord, op te bergen in mijn hart. Amen.

© Maximum Life