De grote opdracht – deel 5 van 6

0
181
Hoe u betrokken kunt zijn bij het vervullen van de ‘grote opdracht’!

Lezen: Exodus 17:8-16

Vers voor vandaag: “Wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.” (Exodus 17:11)

De afgelopen dagen hebben wij nagedacht over het zendingsbevel; de grootste opdracht die de mensheid ooit heeft ontvangen. In zekere zin zijn die studies tot nu toe allemaal theorie geweest. De vraag is: Hoe kunnen wij die gedachten omzetten in de praktijk van ons leven? Daarom vandaag en morgen vier praktische suggesties voor betrokkenheid bij evangelisatie en zending.

Hoe wij betrokken kunnen zijn bij het vervullen van de ‘grote opdracht’

1. Bidden
In Johannes 14:14 kunnen wij lezen dat Jezus zei: “Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.” De apostel Johannes schreef: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.” (1 Johannes 5:14,15). Dat zijn fantastische beloften ten aanzien van gebed. De sleutel in beide verzen is echter het bidden in Jezus’ naam, oftewel bidden alsof Jezus Zelf die gebeden zou (kunnen) uitspreken en het bidden naar Zijn wil.

Natuurlijk zullen wij niet altijd onmiddellijk Gods wil kennen. Soms neemt het een tijd voordat God door Zijn Woord of door het werk van Zijn Heilige Geest tot ons kan doordringen. Van één ding kunnen wij echter zeker zijn: de verkondiging van het Evangelie is naar de wil van God. Niet alleen verlangt God ernaar dat wij andere mensen door ons leven en door onze woorden wijzen op Hem, Hij geeft ons zelfs de opdracht dat te doen.

Als u het bovenstaande echt tot u laat doordringen zult u tot de conclusie komen dat dit een geweldige basis is voor gebed voor evangelisatie en zending. Wij weten immers dat we dan bidden naar Gods wil. En als wij bidden naar Gods wil, dan zal Hij gebeden horen en verhoren.

Toen de Amalekieten de Israëlieten aanvielen gedurende hun rondzwervingen door de woestijn (Exodus 17:8-16) vochten Jozua en het leger tegen de vijand. Zij moesten het werk doen. Zij stonden in het strijdperk. En wat deed Mozes, hun leider? Hij ging naar de top van de heuvel met Aäron en Hur om te bidden. Zolang hij zijn armen uitstrekte naar God, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Zo gauw hij echter uit vermoeidheid zijn armen liet zakken werden de Israëlieten teruggedreven. Door het gebed van Mozes en zijn helpers werd uiteindelijk de overwinning geschonken aan Jozua en de Israëlieten.

Is dat niet een prachtig beeld van de noodzaak en de kracht van het gebed? Misschien kunnen wij niet allemaal op een directe manier het Evangelie verkondigen en zeker kunnen wij niet allemaal de zending ingaan. Maar, we kunnen wel allemaal bidden. Net als Mozes kunnen wij onze handen in gebed uitstrekken naar God. Daarmee zullen wij het werk en de strijd van anderen op een geweldige manier ondersteunen.

Toepassing: Hef vandaag uw handen op naar God en bid voor mensen die daadwerkelijk betrokken zijn bij evangelisatie of zending. Neem deel aan hun werk door uw gebed.

Gebed: Heer, ik wil net als Mozes mijn handen opheffen in gebed om het werk van evangelisten en zendelingen bij U te brengen en te ondersteunen. Amen.

© Maximum Life