De grote profeten – deel 5 van 5

0
174
Daniël – staatsman en profeet!

Lezen: Daniël 6:1-29

Vers voor vandaag: “Uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u!” (Daniël 6:17b)

Daniël – staatsman en profeet
Toen de eerste groep gevangenen vanuit Jeruzalem naar Babylon werd gevoerd waren Daniël en zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja daarbij. De profetische boeken Ezechiël en Daniël werden in ballingschap geschreven. Dat Daniël zelf de auteur van dit boek is blijkt o.a. uit het feit dat Jezus als zodanig naar hem verwijst (Matthéüs 24:15).

Toen Daniël en zijn vrienden in Babylon aankwamen werden zij uitgekozen om aan het hof te dienen. Dat deze vier mannen veel mogelijkheden hadden meegekregen blijkt uit de selectiecriteria die de koning eiste: “Uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis des konings” (Daniël 1:3b,4a). Zij kregen een opleiding aan het hof. Door dit alles konden deze vier godvrezende jongemannen een unieke plaats innemen in Gods plannen met Zijn volk. In die rol doen zij denken aan Mozes en Jozef, die beiden een unieke rol vervulden bij de Pharao van Egypte, en aan Nehemia, die een bijzondere plaats had in het leven van de koning van Perzië (zie ook de profetie van Jesaja uit 2 Koningen 20:16-18 en Jesaja 39:5-7).

De eerste zes hoofdstukken van het boek Daniël verhalen historische gebeurtenissen in Babylonië (later het Perzische rijk) gedurende een periode van 70 jaar. In deze gebeurtenissen wordt telkens getoond hoe gehoorzaamheid aan God (tegen iedere menselijke kennis en inzicht in) op een bovennatuurlijke manier de overwinning geeft. Zo wordt er o.a. verteld over het uitleggen van de droom van de koning, de drie vrienden van Daniël in de brandende oven, en Daniëls wonderlijke verlossing uit de leeuwenkuil.

De andere hoofdstukken beschrijven een serie visioenen en profetieën van toekomstige gebeurtenissen. (De droom van Nebukadnezar in hoofdstuk 2 kan hierbij gerekend worden.) Daniël voorziet de opkomst en het verval van wereldrijken, te beginnen met het Babylonische rijk. Door dit alles heen wordt op een dramatische manier onderstreept dat God het wel en wee van natiën en volkeren in Zijn hand houdt. Het boek eindigt met profetieën aangaande de toekomst van het Joodse volk, de komende Messias en de eindtijd.

In hoofdstuk 2 kunnen wij lezen dat de verschrikkelijke koning Nebukadnezar een droom had die alleen David kon uitleggen. Te beginnen bij het Babylonische rijk (het hoofd) worden achtereenvolgens het Perzische, Griekse en Romeinse rijk bedoeld. Een voortzetting van dit laatste rijk, vlak voor de wederkomst van Jezus (2:44), zal bestaan uit een conglomeraat van 10 koninkrijken. In hoofdstuk 7 worden dezelfde vier wereldmachten als beesten voorgesteld (7:17-22). De leider van deze federatie van 10 natiën wordt kleine hoorn genoemd (7:8) en zal de komende antichrist zijn (8:23-25).

Het apocalyptische boek Daniël is, net als het boek Openbaring, moeilijk te doorgronden. Maar, naast de fantastische visioenen en gezichten is het andere belangrijke thema van dit boek: Gods handelen, gebaseerd op gehoorzaamheid en overgave. Dat is een onderwerp dat wij allemaal heel goed kunnen begrijpen.

Toepassing: Het boek Daniël biedt ons een goede gelegenheid om onze gehoorzaamheid en overgave aan de Heer te overdenken en te evalueren. Wat kunt u leren van Daniël?

Gebed: Heer, help mij om ook in ‘onmogelijke’ situaties op U te vertrouwen. Amen.

© Maximum Life