De rijke jongeling – deel 1 van 2

0
85
Al zijn rijkdom en aanzien had de leegte in zijn leven niet kunnen vullen!

Lezen: Marcus 10:17-27

Vers voor vandaag: “Eén ding ontbreekt u.” (Marcus 10:21)

Krasse taal
Het Bijbelgedeelte van vandaag vertelt over een man die Jezus opzocht en spontaan voor Hem op de knieën viel. Er worden maar enkele verzen aan deze man gewijd; toch weten we heel wat over hem.

1. Hij was jong. In het parallelgedeelte in Matthéüs 19:16-26 wordt hij een jongeling genoemd.

2. Hij was rijk. Er staat dat hij vele goederen bezat. Hij kon kopen wat hij wilde. Waarschijnlijk hoefde deze jongeman niet voor de kost te werken. Hij had eten genoeg. Hij kon zich elegant kleden. Hij kon gaan en staan waar hij wilde.

3. Hij had sociale status. In Lucas 18:18 staat dat hij een hooggeplaatst man was. Hij was een leider. Hij stond in aanzien.

4. Hij had een aangenaam karakter. Hij was beleefd, goed gemanierd. Hij begroette Jezus met de woorden: “Goede Meester”. Jezus kreeg hem lief.

5. Hij was eerlijk. Hij had een grote nood in zijn leven: hij verlangde naar eeuwig leven, en hij kwam daar eerlijk voor uit.

6. Hij was moedig. Het is niet niks voor een rijke jonge man, die het aanzien van de massa had, om zich publiekelijk te vernederen door voor Jezus in het stof te buigen en zijn nood openlijk bekend te maken.

7. Hij was godsdienstig. Hij kende alle geboden.

8. Hij leefde een voorbeeldig leven. Niet alleen kende hij de geboden, hij leefde er ook naar.

Deze jongeman had eigenlijk alles wat een mens zich maar wensen kan. Toch lag hij op zijn knieën in het stof voor Jezus. Hij was niet gelukkig. Al zijn rijkdom en aanzien had de leegte in zijn leven niet kunnen vullen. Zelfs zijn godsdienst had hem op dit punt niet geholpen. Hij had een gat in zijn hart. Er was een grote nood in zijn leven. Hij verlangde oprecht naar eeuwig leven.

Jezus zei tegen deze jongeman, die alles had en alles mee had: “Eén ding ontbreekt u”. Je kunt hem haast de oren zien spitsen. Wat is dat dan? Waar kan ik het kopen? Hoe kan ik het krijgen? Ik moet dat ene hebben.

“Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij.” Dat is krasse taal! Jezus zegt tegen deze rijke jongeman: het enige dat je niet hebt is niets hebben. Het enige dat jou ontbreekt is vrijheid van materiele bezittingen. Jouw hart is niet vrij. Jij hebt al een god. Reken daar radicaal mee af. Geef alles weg en volg Mij.

Toepassing: Hoe groot is jouw verlangen naar eeuwig leven? Ben jij ook bereid om voor Jezus in het stof te knielen en Hem te vragen jou eeuwig leven te schenken? Misschien wil je vandaag ook voor Jezus neerknielen om Hem jouw nood t.a.v. een eeuwig leven voor te leggen.

Gebed: Heer, ik wil (telkens opnieuw) mijn leven bewust in Uw handen leggen. Amen.

© Maximum Life