De wederkomst – deel 3 van 8

0
60
De echte globale haat tegen christenen ligt nog voor ons!

Lezen: Matthéüs 24:7-14

Vers voor vandaag: “En dan zal het einde gekomen zijn.” (Matthéüs 24:14b)

De discipelen vroegen Jezus: “Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” (Matthéüs 24:3b) Gezeten op de Olijfberg schilderde Jezus de dramatische toestand en gebeurtenissen die aan Zijn wederkomst vooraf zullen gaan.

1. Valse geestelijke leiders (24:4,5)
2. Oorlogen en geruchten van oorlogen (24:6,7)
3. Hongersnoden (24:7)

4. Aardbevingen (24:7)
In de laatste honderd jaar zijn meer mensen omgekomen door aardbevingen dan in de hele geschiedenis daarvoor. Experts geloven dat ons menselijk handelen en de manier waarop wij omgaan met onze planeet een directe aanleiding is voor het groeiende aantal aardbevingen. Het is alsof de aarde zich weert tegen misbruik.

Voordat Jezus verder gaat in Zijn opsomming van de tekenen die aan Zijn wederkomst vooraf zullen gaan zegt Hij: “Doch dat alles is het begin der weeën.” (Matthéüs 24:8) Met andere woorden, de eerstgenoemde tekenen zijn er altijd geweest, ook al nemen zij drastisch toe in de laatste dagen. Ze zijn voorboden van de komende veranderingen. De volgende tekenen die Jezus noemt hebben kennelijk een andere betekenis. Het zijn geen voorboden meer, maar ze zijn deel van het ‘geboorteproces’.

5. Vervolging van christenen (24:9)
Alhoewel ook de vervolging van christenen in sommige delen van de wereld beangstigend is toegenomen maken de woorden van Jezus duidelijk dat de echte globale haat tegen christenen nog voor ons ligt. Mensen zullen christenen haten en denken dat ze iets goeds doen als ze christenen kunnen ‘opruimen’. (Zie ook Johannes 16:1-4)

6. Mondiale afval (24:10-12)
Veel christenen zullen het geloof de rug toekeren. Ze zullen geestelijke leiders gaan volgen die geen bedreiging vormen voor hun bestaan (zie punt 5). De haat onder de mensen zal toenemen. De liefde van de meesten zal verkillen. Het wordt een harde, kille wereld.

7. De grote opdracht wordt vervuld (24:14)
Ondanks de vervolging van de christenen en de massale afval zal het Evangelie van Jezus Christus op een manier verkondigd worden als nooit tevoren. Ongetwijfeld spelen moderne communicatiemiddelen, zoals satellieten en het internet, daarbij een belangrijke rol. Alle volken zullen een kans krijgen om het Evangelie te horen en te aanvaarden.

Ook hier kan opgemerkt worden dat nog nooit in de geschiedenis van de mensheid het Evangelie zo massaal verkondigd werd als nu het geval is. Naast de eerste christenen zullen de laatste christenen de enigen zijn die ooit de grote opdracht van Jezus Christus in hun tijd daadwerkelijk vervullen. “En dan zal het einde gekomen zijn.” (Matthéüs 24:14b)

Toepassing: Hoe is uw persoonlijke reactie op bovengenoemde zeven punten. Maken die punten u bang? Kunt u proberen te formuleren wat uw hoop is?

Gebed: Heer, dank U dat ik zeker mag zijn in U. Amen.

© Maximum Life