Esther

0
201
Gods macht en Zijn zorg voor Zijn volk!

Lezen: Esther 6:1-14

Vers voor vandaag: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” (Psalm 23:4a)

(Afbeelding Haman, Ester en Ahasveros)

Het bijbelboek Esther laat zich lezen als een spannende roman. Omdat dit bijbelboek niet zo bekend is en omdat het boek te lang is om in het kader van Manna helemaal te lezen vandaag een korte beschrijving van de gebeurtenissen in deze ‘roman’. (Overigens is het de moeite waard dit boek eens op een regenachtige zondagmiddag te lezen. Het staat vol van prachtige anekdoten en gebeurtenissen.)

Koning Ahasveros had de behoefte om zijn macht en rijkdom te tonen. Hij organiseerde een ‘party’ die maar liefst 180 dagen duurde. Zijn vrouw – koningin Vasthi – richtte in het koninklijk paleis een feestmaal aan voor de vrouwen. Aan het einde van het feest wilde de koning pronken met de schoonheid van zijn vrouw. Deze weigerde echter op deze manier gebruikt te worden. Op aanraden van zijn adviseurs zette de koning zijn vrouw toen aan de kant. Na verloop van tijd begon hij haar echter te missen. Omdat hij niet terug kon komen op zijn eigen beslissing besloten zijn dienaren een nieuwe vrouw voor hem zoeken. Mordechai, een Jood die in het paleis werkte, was stiefvader van Esther. Hij gebruikte zijn positie om zijn nicht te ‘promoten’. In een soort miss-world verkiezing werd Esther als de mooiste vrouw gekozen. Zij werd gekroond tot koningin.
Enige tijd later ontdekte Mordechai een komplot tegen de koning. Hij vertelde dit aan zijn nicht – de koningin Esther – die het nieuws doorgaf aan haar man, de koning. Het verhaal bleek waar te zijn, de muiters werden gedood.

Haman was de tweede man in het koninkrijk. Toen Mordechai weigerde voor hem te knielen wilde Haman niet alleen Mordechai, maar het hele Joodse volk uitroeien. Door een truc wist hij de koning zover te krijgen dat deze bevel gaf alle Joden in het rijk op een vastgestelde dag te doden. Ook richtte hij een paal op in zijn achtertuin om Mordechai daarop te spietsen.

Op een nacht kon de koning niet slapen. Hij vroeg zijn dienaren hem de geschiedenis van het land voor te lezen. Zo werd hij herinnerd aan het feit dat Mordechai en Esther hem het leven hadden gered. Hij wilde Mordechai eren en vroeg Haman hoe hij het beste iemand kon eren die hem een dienst had bewezen. Haman, die dacht dat de koning hem bedoelde, schilderde in prachtige woorden de eer die zo’n persoon ten deel zou moeten vallen. Vervolgens kreeg hij de pijnlijke opdracht om die eer aan zijn vijand Mordechai te bewijzen.

Esther gebruikte vervolgens haar vrouwelijke charme om de ‘Jodenhater’ Haman te ontmaskeren. Als gevolg daarvan werd hij op de paal gespietst die hij had opgericht voor Mordechai. Ook stond de koning Esther toe om namens hem te besluiten dat de Joden zich mochten verdedigen op de dag die gepland was voor hun vernietiging. Zo konden de Joden afrekenen met allen die hun onheil zochten. Ze vierden deze gebeurtenis met een nieuw feest dat ze Purim noemden (reiniging).

Hoewel dit het enige Bijbelboek is waarin de Naam van God niet voorkomt en ook al wordt dit Bijbelboek nergens aangehaald in het Nieuwe Testament, toch spreekt het op een fantastische manier over Gods macht en Zijn zorg voor Zijn volk.

Toepassing: God leidt en beschermt ons leven, zelfs als wij dat op het moment zelf niet kunnen waarnemen. Kunt u ‘achteraf gezien’ gebeurtenissen in uw leven aanwijzen die getuigen van Gods handelen met u?

Gebed: Heer, dank U dat U mij beschermt en dat U mijn leven leidt. Amen.

© Maximum Life