Geld – deel 1 van 7

0
114
Geldzucht is de wortel van alle kwaad!

Lezen: Lucas 12:13-21

Vers voor vandaag: “Wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.” (1 Timótheüs 6:9,10)

Meer dan 2000 bijbelgedeelten hebben direct of indirect met geld te maken.
Jezus had meer over geld en bezittingen te zeggen dan over bijna ieder ander onderwerp.
Waarom zoveel aandacht in de Bijbel voor geld en voor bezittingen?
Waarschijnlijk ligt het antwoord in 1 Timótheüs 6:10a: “De wortel van alle kwaad is de geldzucht.”

Het juiste perspectief
Wat is geld?
Niet meer en niet minder dan een geautoriseerd ruilmiddel.
Met andere woorden, geld zou de betrekking tussen mensen moeten helpen en vereenvoudigen.
Het tegendeel is echter vaak waar. Geld en bezittingen creëren veel problemen in de relatie tussen mensen. Waarom?
Omdat wij steeds meer willen hebben.
Omdat wij meer willen hebben dan anderen.
Omdat wij onverzadigbaar zijn.

Geldzucht
Let wel: Paulus schrijft niet aan Timótheüs dat geld de wortel van al het kwaad is, maar de geldzucht. Dat wil zeggen de zucht of de verslaving naar meer en meer en meer. Dat veroorzaakt allerlei problemen omdat dit doel alleen maar te bereiken is ten koste van anderen. Ten diepste is geldzucht dan ook een probleem van egoïsme.

Daarom zegt Jezus in Matthéüs 6:24: “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.” (Mammon is een Aramees woord dat vermogen of rijkdom betekent. Jezus gebruikt dit woord om daarmee de macht van geld aan te geven.) Met andere woorden, je kunt niet jezelf dienen en tegelijkertijd God willen dienen. Dat gaat niet samen. Daarom is het zo belangrijk dat wij tijd nemen om ons hart te onderzoeken ten aanzien van geld en bezittingen. Zonder dat wij daar bewust voor kiezen kunnen geld en bezittingen God wegduwen en Zijn plaats in ons leven gaan innemen.

In essentie zouden geld en bezittingen als volgt gebruikt moeten worden:
1. Voor een comfortabele voorziening van de eigen levensbehoeften.
(Voeding, onderdak, kleding, gezondheid, ontwikkeling, ontspanning, etc.)
2. Voor het op weg helpen van de volgende generatie.
(Opvoeding en opleiding van de kinderen; eventuele financiële hulp bij hun zelfstandige start in de samenleving, erfenis, etc.)
3. Als een appeltje voor de dorst.
(Dat wil zeggen geld reserveren voor eventuele problemen, moeilijke tijden en voor de oude dag.)
4. Om weg te geven aan behoeftigen en om het werk van de Heer te ondersteunen.

Toepassing: Hoe belangrijk zijn geld en bezittingen voor u?

Gebed: Heer, ik wil rijk zijn in U. Amen.

© Maximum Life