Historische Boeken – deel 3 van 6

0
165
Ruth heeft een belangrijke plaats in de geschiedenis van Israël en het christendom!

Lezen: Ruth 3:1-18 (Als u tijd hebt, lees dan het hele boek – de moeite waard.)

Vers voor vandaag: “Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden.” (Ruth 1:16,17a)

Ruth
Het boek Ruth speelt zich af in de tijd van de richteren toen er een hongersnood in het land was (Ruth 1:1, Richteren 6:4). Het boek beschrijft de heel persoonlijke geschiedenis van een gelovige vrouw.
In de chaotische en vaak goddeloze tijd van de Richteren waren er ongetwijfeld veel mensen die God wel trouw bleven.
De schrijver van het boek wordt niet genoemd en is ook niet bekend. Het is niet onmogelijk dat ook dit boek aan Samuël kan worden toegeschreven.

Het boek dankt zijn titel aan de hoofdpersoon, een vrouw uit Moab, die na de dood van haar man met haar schoonmoeder en schoonzuster naar Bethlehem trok. Ruth heeft een belangrijke plaats in de geschiedenis van Israël en het christendom, omdat zij de overgrootmoeder van David was (Ruth 4:18-22) en omdat haar naam voorkomt in het geslachtsregister van Jezus (Matthéüs 1:5).

Belangrijke facetten van het boek:
A. Een tijdsgetuige
Het boek Ruth vertelt ons meer over de gebruiken van het oude Palestina dan bijna ieder ander Oud-Testamentisch boek. Het boek verhaalt onder andere over hongersnood, de relatie tussen Israël en andere volken, de manier van oogsten, de zorg voor de armen en de verantwoordelijkheden van familieleden voor elkaar. Al met al een rijke bron van informatie over het leven in die tijd.

B. Een familieroman
Het boek Ruth is het dramatische verhaal van één familie. Een vader probeert de hongersnood te ontvluchten door naar het ‘buitenland’ te trekken. Daar trouwen zijn beide zonen met Orpa en Ruth, dochters van het land. Na verloop van tijd sterven alle drie de mannen, waarna de moeder alleen achter blijft met de beide schoondochters. Als de moeder bij haar terugtocht naar het land van Juda de beide schoondochters aanmoedigt om in hun geboorteland te blijven, gaat Orpa terug; Ruth blijft echter bij haar schoonmoeder en motiveert haar beslissing met de prachtige woorden van het vers van vandaag. Uiteindelijk ontmoet zij Boaz, de man van haar leven.

C. Een liefdesgeschiedenis
Het hele boekje ademt liefde: de liefde in het gezinnetje, de liefde tussen beide schoondochters en hun schoonmoeder, de opofferende liefde van Ruth, die uiteindelijk beloond wordt in de liefde van Boaz voor Ruth. Dat Boaz echt van Ruth hield blijkt onder andere uit de moeite die hij nam om het recht te verwerven Ruth te mogen trouwen (hoofdstuk 4).

D. Een bewijs van Gods genade
Onze God is ook een God van weduwen en wezen. Hij is niet gebonden aan nationaliteit, ras of huidskleur. Zijn barmhartigheid strekt zich uit naar alle mensen. Ook is het heel mooi om te ervaren dat God belangstelling heeft voor de details van het leven.

Toepassing: Probeer eens met een aantal sleutelwoorden het karakter van Ruth te beschrijven.

Gebed: Heer, dank U voor deze liefdesroman die ons zoveel leert over Uw handelen met ons. Amen.

© Maximum Life