Historische Boeken – deel 5 van 6

0
239
 1 en 2 Koningen: de ontrouw van het volk van Israël!

Lezen: 1 Koningen 11:1-13

Vers voor vandaag: “Derhalve werd de Here vertoornd op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de Here, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was.” (1 Koningen 11:9)

1 en 2 Koningen
De twee boeken van Koningen zijn een voortzetting van 1 en 2 Samuël. Oorspronkelijk vormden die vier boeken één geschiedenisboek. Opnieuw is niet bekend wie de schrijver is. Wel maakt de schrijver duidelijk dat hij betrouwbare bronnen ter beschikking had voor het schrijven van zijn verslag, namelijk: “het boek der geschiedenis van Salomo, de hofkronieken van het koninkrijk van Israël en die van het koninkrijk van Juda.” (1 Koningen 11:41, 1 Koningen 14:19, 1 Koningen 14:29) De boeken der koningen bestrijken een tijdperk van zo’n 400 jaar.

De vier historische en chronologische boeken 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen schilderen een triest beeld van de ontrouw van het volk van Israël. Na de verovering van (een gedeelte van) het Beloofde Land Kanaän stelde God richters aan om het volk te leiden. Dat was echter niet voldoende om trouw aan God te waarborgen. Door ontevredenheid van het volk en corruptie van de richters stond God toe dat er een koning werd aangesteld. De eerste koning, Saul, was bepaald geen succes. Zijn opvolger, David, was een man van vlees en bloed. Hij had veel tekortkomingen, maar hij droeg het hart op de juiste plaats. Salomo, zijn zoon, was gezegend met een hoge intelligentie en gedurende zijn regering bereikte het koninkrijk zijn absolute top.

Al die wijsheid en al die overvloed konden Salomo er echter niet van weerhouden om op zijn oude dag andere goden te gaan dienen. Als gevolg daarvan werd het koninkrijk verdeeld in een noordelijk rijk Israël met tien stammen en een zuidelijk rijk Juda met twee stammen. Toen volgde voor beide koninkrijken een tijd van ‘ups en downs’. Soms waren er goede koningen aan de macht met als gevolg dat de Heer geëerd en gediend werd. Meestal hadden slechte, zondige koningen het voor het zeggen, waardoor het volk van God afdwaalde. Het noordelijke koninkrijk Israël werd het eerst hiervoor gestraft. Het koninkrijk werd overwonnen door de Assyriërs. Het hele volk werd weggevoerd in ballingschap om nooit meer terug te keren. Zo’n 130 jaar later was het zuidelijke koninkrijk Juda hetzelfde lot beschoren. Zij werden overwonnen door de Babyloniërs. Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Het volk werd weggevoerd in ballingschap. Daar bleven zij 70 jaar, totdat een deel van het volk toestemming kreeg om onder leiding van Ezra, Nehemia en Zerubbabel terug te keren naar Jeruzalem.

Indeling van beide boeken:
A. Salomo de koning (1 Koningen 1:1-11:43)
1. Salomo’s troonsbestijging (1:1-2:46)
2. Salomo’s regering, wijsheid en rijkdom (3:1-4:34)
3. Salomo’s bouwactiviteiten (5:1-9:28)
4. Salomo’s roem (10:1-29)
5. Salomo’s afgoderij en dood (11:1-43)
B. De twee koninkrijken van Israël en Juda (1 Koningen 12:1 – 2 Koningen 17:41)
C. Het koninkrijk van Juda (2 Koningen 18:1-25:30)

Toepassing: De geschiedenis van het Joodse volk laat zo duidelijk zien dat wij mensen liever onze eigen weg gaan dan dat wij God willen volgen. God geeft ons die vrijheid, maar de consequenties van onze beslissingen kunnen wij niet ontlopen. Het bijbelse patroon is heel duidelijk: God straft zonden en Hij beloont geloof dat zichtbaar wordt door goed gedrag. Stof tot nadenken.

Gebed: Heer, ik weet, dat ook ik gemakkelijk van U kan afdwalen. Wilt U mij alstublieft met Uw liefde stevig vasthouden. Amen.

© Maximum Life