Maleachi – deel 2 van 2

0
109
Keer terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren.

Lezen: Maleachi 3 en 4

Vers voor vandaag: “Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here.” (Maleachi 3:7)

Zeven ernstige zonden
In het laatste boek in het Oude Testament wijst Maleachi een zondige natie op zeven ernstige zonden:

1. Twijfel aan Gods liefde (1:2-5).
Ondanks de voortdurende leiding en zorg van God was het volk van Israël gaan twijfelen aan Zijn liefde. Die twijfel is het begin van het einde en leidt vanzelf tot de tweede zonde.

2. God werd niet meer geëerd (1:6-2:9).
De vorm was er nog wel, maar die was hol geworden. Mensen offerden alleen wat ze toch al kwijt wilden: zieke en kreupele lammeren.

3. Ontrouw aan God (2:10-13).
In Romeinen 1:21 kunnen wij lezen dat mensen van God afdwalen zo gauw zij ermee ophouden Hem te eren en te danken. Diezelfde gedachte vinden wij ook terug in het boek Maleachi.

4. Ontrouw aan elkaar (2:14-16).
Ook dat is haast een wetmatigheid: als mensen ontrouw worden aan God, leidt dat heel gemakkelijk tot ontrouw aan elkaar.

5. Geen angst voor straf (2:17-3:5).
Eens zag ik een TV-programma, waarin een bekend artiest werd geïnterviewd. De ene vloek na de andere rolde van het scherm. De programmamakers stoorden zich daar kennelijk niet aan. Maar op een gegeven moment zei die artiest iets lelijks over een dagblad. En wat gebeurde er? Zijn stem werd weggedraaid en er kwam een korte pieptoon. Kennelijk was men bang voor represailles. Men had meer angst voor de krant dan voor God.

6. God werd beroofd (3:6-12).
God riep bij monde van de profeet Maleachi Zijn volk op terug te keren tot Hem. Toen zei vroegen: “In welk opzicht moeten wij terugkeren”, zou je als antwoord verwachten: “door God weer te eren”. Maar dat staat er niet. God riep Zijn volk op terug te keren tot Hem door weer rijkelijk te gaan geven voor Zijn dienst. Misschien omdat geven meer dan iets anders aangeeft waar ons hart werkelijk is.

7. Geen zin om God te dienen (3:13-18).
Het volk was tot de conclusie gekomen dat het niet veel zin meer had God te dienen. De niet-gelovigen verging het immers net zo goed – of nog beter – dan de gelovigen. Wat voor zin heeft het dan om je druk te maken voor het werk van de Heer.

Eigenlijk is er in 2500 jaar maar weinig veranderd. Dezelfde zonden die Maleachi op een rijtje zet, kun je gemakkelijk terugvinden in onze samenleving. Ook voor ons volk en voor vele christenen geldt de hartenkreet van God: “Keer terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren.”

Toepassing: Evalueer eens eerlijk uw eigen leven aan de hand van de zeven zonden die Maleachi op een rijtje zet. En als u tot de ontdekking komt dat u (een beetje) van God bent afgedwaald doe daar dan onmiddellijk iets aan. Iets belangrijkers kunt u vandaag niet doen.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar U trouw te zijn. Amen.

© Maximum Life