Nehemia – deel 10 van 12

0
179
Vijf redenen waarom Nehemia een voorbeeld was voor zijn mensen!

Lezen: Nehemia 5:14-19

Vers voor vandaag: “Gedenk mij, mijn God, ten goede alwat ik aan dit volk gedaan heb.” (Nehemia 5:19)

Na externe problemen volgden interne problemen bij de bouw van de muur rond Jeruzalem. Nehemia reageerde op deze interne problemen door de mensen openlijk en eerlijk voor te houden wat ze verkeerd hadden gedaan en door hen te vragen hun fouten te erkennen en die te herstellen.

De leider
Deze Nehemia was toch wel een heel bijzondere man. In hoofdstuk 5 vinden wij ten minste vijf redenen waarom deze man een voorbeeld was voor zijn mensen.

1. Hij was een voorbeeld in het belijden en goedmaken van zonden.
In hoofdstuk 1 hebben wij gezien dat Nehemia tegenover God de zonden van het volk en ook zijn eigen zonden beleed. In hoofdstuk 5:10 kunnen wij lezen dat deze leider ook bereid was om zijn eigen fouten te erkennen, te belijden en weer goed te maken. Dat vraagt karakter.

2. Hij was een voorbeeld doordat hij zijn mensen geen lasten oplegde die zij niet konden dragen.
Uit hoofdstuk 5:14 blijkt dat Nehemia maar liefst 12 jaar in Jeruzalem was. Al die tijd legde hij het volk geen lasten op die te zwaar waren. De reden voor zijn handelen was zijn vrees voor God.

3. Hij was een voorbeeld doordat hij zelf meewerkte.
“Ook het werk aan deze muur nam ik zelf ter hand, zonder enig veld in eigendom te verwerven.” (Nehemia 5:16a) Nehemia vroeg niets van zijn mensen dat hij niet bereid was om zelf te doen. Hij werkte mee zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Zijn betrokkenheid bij de bouw van de muur was ongetwijfeld een geweldige motivatie voor de mensen.

4. Hij was een voorbeeld in het bemoedigen en eren van zijn mensen.
In hoofdstuk 5:17-19 kunnen wij lezen dat Nehemia de leiders van het volk regelmatig uitnodigde aan zijn tafel. Dat laat zien dat Nehemia niet alleen een hoge inzet van zijn mensen verwachtte, maar dat hij ook belangstelling had voor hen als mensen. Ik kan u verzekeren dat dit gebaar van Nehemia ongetwijfeld een positieve doorwerking had in hoe de mensen hem zagen als hun leider.

5. Hij kwam op voor de zwakken in de samenleving.
Boven hoofdstuk 5 staat: Maatregelen van Nehemia ten bate der armen. Zoals zo vaak in de geschiedenis van de mensheid buiten de ‘sterken’ de ‘zwakken’ uit, waardoor de ‘sterken’ nog sterker worden en de ‘zwakken’ nog zwakker. Nehemia zette zich in voor sociale hervormingen. Hij verplichtte de ‘rijken’ om de schulden van de ‘armen’ kwijt te schelden.

Nehemia was een goed mens, en een goed leider. Hij was iemand die niet zijn eigen belang op de voorgrond plaatste, maar wel consequent vasthield aan de taak en de opdracht die hij had. Hij slaagde erin balans te vinden tussen het bereiken van het gestelde doel en het vasthouden van zijn mensen. Zijn goede voorbeeld hielp hem als leider en motiveerde zijn mensen.

Toepassing: Allemaal zijn wij wel eens in situaties waarin van ons verwacht wordt dat wij anderen leiden. Probeer uw eigen leiderschap eens te evalueren aan de hand van bovenstaande vijf punten. Is er iets wat u kunt veranderen?

Gebed: Heer, help mij om eerlijk en toegewijd te zijn in het leiden van andere mensen. Help mij om het doel voor ogen te houden zonder mensen te misbruiken. Amen.

© Maximum Life