Nehemia – deel 11 van 12

0
86
Is de manier waarop wij leven, werken en omgaan met andere christenen een getuigenis voor de wereld om ons heen?

Lezen: Nehemia 6:1-19

Vers voor vandaag: “De muur nu was voltooid in tweeënvijftig dagen.” (Nehemia 6:15)

Na heel wat ‘ups’ en ‘downs’ was het eindelijk zover. De muur rond Jeruzalem was hersteld.

Het doel bereikt
In tweeënvijftig dagen hadden Nehemia en zijn mensen het onmogelijke gedaan. Met ondeskundige mensen en zonder goed gereedschap werd de klus geklaard. Ondanks tegenwerking van buiten af en problemen met de eigen medewerkers werd de muur rond Jeruzalem in recordtijd gebouwd. Petje af voor al die werkers. Petje af voor hun leider.
“Toen al onze vijanden dat gehoord hadden, werden al de volken rondom ons bevreesd en zeer teneergeslagen, en erkenden, dat dit werk met de hulp van onze God gedaan was.” (Nehemia 6:16)
Wat een prachtig einde van een geweldig verhaal. Zelfs de vijanden moesten erkennen dat dit het werk van God was. Wat een getuigenis!

Hier eindigt het verhaal rond de bouw van de muur van Jeruzalem. Maar dit is niet het einde van het boek Nehemia. Er volgen nog zeven hoofdstukken.

Een algemene indeling van het boek Nehemia ziet er als volgt uit:
1. Nehemia gaat naar Jeruzalem (1:1-2:20)
Slecht nieuws (1:1-11)
De koning geeft toestemming (2:1-8)
Verkenning in Jeruzalem (2:9-20)

2. De bouw van de muur (3:1-7:3)
De medewerkers en hun taak (3:1-32)
Tegenstand (4:1-23)
Maatregelen van Nehemia (5:1-19)
Voltooiing van de muur (6:1-7:3)

3. Hervormingen in Jeruzalem (7:4-10:39)
Lijst van diegenen die terugkeerden met Zerubbabel (7:4-72)
Ezra leest de wet voor (8:1-19)
Dag van boete en bede (9:1-37)
Een nieuw verbond (9:38-10:39)

4. Lijst van nieuwe inwoners van Jeruzalem (11:1-12:26)

5. Inwijding van de muur van Jeruzalem (12:27-47)

6. Nehemia’s laatste veranderingen (13:1-31)

Toepassing: Interne omgang werd tot een extern getuigenis. Dat bedoelde Jezus ook toen Hij zei: “Opdat de wereld erkenne ….” Hoe zit dat met ons? Is de manier waarop wij leven, werken en omgaan met andere christenen een getuigenis voor de wereld om ons heen?

Gebed: Heer, help mij om Uw licht en Uw zout te zijn in ‘mijn wereld’. Amen.

© Maximum Life