Nehemia – deel 12 van 12

0
95
Evalueer uw eigen leven en werk aan de hand van acht punten!

Lezen: Nehemia 12:27-43

Vers voor vandaag: “Men bracht op die dag talrijke offers; en men verheugde zich, want God had hen verheugd met grote vreugde; ook de vrouwen en de kinderen verheugden zich, zodat de vreugde van Jeruzalem van verre gehoord werd.” (Nehemia 12:43)

Het bijbelboek Nehemia geeft ons veel praktische lessen met betrekking tot ons werk, de omgang met collega’s en met andere mensen en leiding geven. Daarom wil ik vandaag nog even alle praktische lessen uit het boek Nehemia op een rijtje zetten.

1. Nehemia reageert op een nood
– hij huilt
– hij bedrijft rouw
– hij vast
– hij bidt

2. Nehemia brengt de nood in gebed bij God
– hij eert God
– hij belijdt zonden
– hij maakt aanspraak op de beloften van God
– hij durft vrijmoedig te zijn
– hij stelt een concrete vraag

3. Nehemia maakt een plan
Doordat Nehemia God zoekt en enkele maanden in gebed is voor de nood in Jeruzalem, kan God hem een concreet plan in zijn hart geven.

4. Nehemia verzamelt feiten
Als hij in Jeruzalem aankomt, gaat hij eerst op pad om polshoogte te nemen. Hij wil de feiten kennen. Hij wil precies weten waar hij aan toe is.

5. Nehemia motiveert zijn mensen
– hij vertelt de mensen dat God met hem is
– hij laat de mensen dat werk doen waar ze het meest voor gemotiveerd zijn
– hij is in alles een voorbeeld voor zijn mensen

6. Nehemia laat zich niet ophouden door externe problemen
– hij brengt de problemen bij God
– hij onderneemt praktische stappen om de problemen het hoofd te kunnen bieden
– hij gaat door met het werk

7. Nehemia neemt interne problemen heel serieus
– hij herinnert de mensen aan het feit dat God met hen is
– hij rekent radicaal af met relatieproblemen

8. Nehemia geeft God de eer voor het welslagen van het werk

Toepassing: Evalueer uw eigen leven en werk aan de hand van bovenstaande acht punten.

Gebed: Heer, help mij om een Nehemia te zijn. Amen.

© Maximum Life