Nehemia – deel 4 van 12

0
92
Nehemia was klaar omdat hij zich maandenlang in gebed voorbereid had.

Lezen: Nehemia 2:1-10

Vers voor vandaag: “Toen bad ik tot de God des hemels.” (Nehemia 2:4b)

Het verhaal van Nehemia begint volgens hoofdstuk 1:1 in de maand Kisleu van het twintigste jaar. In hoofdstuk 2 vers 1 staat dat Nehemia in de maand Nisan van datzelfde twintigste jaar de kans kreeg om met de koning te praten. De maand Kisleu valt tussen half november en half december op onze kalender. De maand Nisan valt tussen half maart en half april bij ons. Hieruit mogen wij concluderen dat Nehemia drie tot vier maanden voortdurend in gebed was en God vroeg om een oplossing (Nehemia 1:4,6). Geen wonder dat hij klaar was toen hij de kans kreeg. Hij smeedde het ijzer toen het heet was.

Het plan
Zo’n vier maanden nadat Nehemia het slechte nieuws over Jeruzalem en zijn inwoners had gehoord, kon de koning aan hem zien dat hem iets dwars zat. Bij één van zijn bezoeken, als schenker van de koning, vroeg deze hem wat er aan mankeerde.

Even lijkt het alsof Nehemia de moed in de schoenen zonk. Dat is niet zo vreemd als wij weten dat het als een belediging werd gezien om in gezelschap van de koning bedroefd te zijn. Alleen al het voorrecht om de koning te mogen zien werd genoeg reden geacht om blij te zijn. Natuurlijk was Nehemia ook bang omdat hij een duidelijk plan had uitgewerkt en niet wist hoe de koning daarop zou reageren.

Maar, Nehemia was slim. Hij reageerde op een manier waarvan hij wist dat de koning die begrijpen zou. Hij verwees naar de graven van zijn vaderen. Hij wist dat de Perzen veel eerbied hadden voor hun doden. Die boodschap kwam dan ook over. De koning vroeg hem: “Wat is dan uw verzoek?” (2:4a)

Dat was de kans voor Nehemia. De machtige koning, die met een gebaar van zijn vinger kon beslissen over leven en dood, vroeg Nehemia om zijn plan bekend te maken. En wat deed Nehemia? Hij bad tot God (Nehemia 2:4b). Dat is natuurlijk maar een heel kort gebed geweest, een schietgebed, maar Nehemia nam even de tijd om het belangrijke gesprek op te dragen aan God.

Moet u zich eens voorstellen dat Nehemia op dit ‘moment suprème’ gezegd zou hebben: Eh, koning eh … ja, eh … daar vraagt u me wat! Eh … daar moet ik even over nadenken. Eh … mag ik u over een week een voorstel doen? Vergeet het maar. Zijn kans zou voorbij zijn geweest. Nehemia kon het ijzer smeden toen het heet was omdat hij zich maandenlang in afhankelijkheid van de Heer op dit gesprek had voorbereid. Hij wist wat hij wilde.

Nehemia vroeg de koning toestemming om naar Jeruzalem te mogen reizen (Nehemia 2:5); hij wist hoeveel tijd hij voor de herbouw van de muur van Jeruzalem nodig had (2:6); hij wist dat hij een paspoort nodig had (2:7); en hij had een bouwplan dat duidelijk maakte welke materialen hij nodig had (2:8). Deze man was goed voorbereid. En waardoor was hij goed voorbereid? Doordat hij vier maanden lang biddend en in afhankelijkheid van God de plannen had gemaakt. Geen wonder dat de koning toestemming gaf. En hoe legde Nehemia dit wonder uit?: “De koning stemde toe, omdat de goede hand van mijn God over mij was.” (2:8b)

Toepassing: Hoe bereidt u zich voor op belangrijke gebeurtenissen in uw leven? Van Nehemia kunnen wij leren dat een rustige voorbereiding in afhankelijkheid van de Heer de sleutel tot succes is. Is er iets in uw leven waarop dit van toepassing is?

Gebed: Heer, help mij om mogelijkheden die U schept te herkennen en aan te grijpen. Amen.
 
© Maximum Life