Nehemia – deel 5 van 12

0
94
Hij vertelt ons wat Hij wil door een verlangen in het hart te leggen!

Lezen: Nehemia 2:11-20

Vers voor vandaag: “Nu had ik aan geen mens verteld, wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen.” (Nehemia 2:12a)

Met de zegen en de hulp van koning Arthahsasta vertrok Nehemia naar Jeruzalem (Nehemia 1:1-2:10). Nog voordat Nehemia daar aankwam, doemden de eerste voortekenen van problemen op. De Horoniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia werden zeer hevig ontstemd over het feit dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Die twee heren zetten later dit verbale ongenoegen om in daden. Daarover meer in de komende dagen.

Na drie dagen rust om bij te komen van de lange en vermoeiende reis ging Nehemia aan het werk. Hij deed wat wij allemaal eigenlijk eerst zouden moeten doen als wij aan een nieuw project of een nieuwe opdracht beginnen.

Feiten verzamelen
Nehemia was aangekomen in ‘zijn’ stad; een stad die hij alleen kende uit verhalen van anderen, want hij was er nooit eerder geweest. Als eerste wilde hij zelf op verkenning uitgaan. Hij wilde met eigen ogen zien wat de situatie was. “Ik had aan geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen.” (Nehemia 2:12)

Dat is een mooi en belangrijk bijbelvers, omdat dit vers spreekt over het leren kennen van Gods wil. Dat is een belangrijk thema voor ons allemaal. Maar al te vaak is het zo dat wij Gods wil hopen te ontdekken door allerlei tekenen en gebeurtenissen. Of we verwachten dat God Zijn wil aan ons bekend zal maken door andere christenen. En natuurlijk kan God op die manieren werken. Mijn ervaring is echter dat God Zijn wil meestal op een minder spectaculaire manier aan ons bekend maakt. Vaak maakt Hij ons bekend wat Hij van ons verwacht door ons een verlangen in het hart te geven; door ons vrede te geven; door blijdschap; door zekerheid. Het kan best zijn dat u zeker weet dat God iets van u vraagt zonder dat u kunt verdedigen of kunt uitleggen waarom u dat moet doen. Het enige wat u in zo’n geval kunt doen is meedelen dat God u Zijn taak op het hart heeft gelegd. Dat is wat Nehemia deed.

In hoofdstuk 2:13-15 kunnen wij lezen dat Nehemia op verkenning ging. Hij verzamelde feiten. Hij wilde weten waar hij aan toe was. Dat is een belangrijke les voor ons allemaal. Wanneer wij iets willen gaan doen, wanneer God ons iets op het hart legt om te doen, dan is het belangrijk om eerst goed te doordenken wat precies de taak is. Dan is het belangrijk dat wij eerst feiten verzamelen en dat wij onszelf op de hoogte stellen van het werk dat wij mogen doen.

Mozes zond twaalf verspieders het land in om te onderzoeken hoe het land was en welke tegenstand te verwachten zou zijn. Jezus zei: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of, welke koning, die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend man iemand te ontmoeten, die met twintigduizend tegen hem optrekt?” (Lucas 14:28-31)

Toepassing: Misschien staat u ook voor een belangrijke taak of beslissing in uw leven. Laat de bijbelstudie van vandaag dan een aanmoediging voor u zijn om van tevoren de kosten te berekenen en u goed te informeren over alle aspecten van die nieuwe taak of uitdaging.

Gebed: Heer, help mij om bewust mijn leven gestalte te geven en niet te impulsief te handelen. Amen.

© Maximum Life