Nehemia – deel 6 van 12

0
181
Een leider is nooit alleen!

Lezen: Nehemia 3:1-16

Vers voor vandaag: “De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen.” (Nehemia 2:20a)

Het bijbelgedeelte dat u net hebt gelezen schetst een beeld van hoe het toeging bij de herbouw van de muur rond Jeruzalem. Daarover morgen meer. Nu wil ik nog even terugkomen op het gedeelte dat we gisteren lazen, Nehemia 2:11-20.

Anderen motiveren
Nehemia wist wat hij wilde. Hij had een duidelijk doel voor ogen; de herbouw van de muur rond Jeruzalem. Maar, hij wist ook dat hij die opdracht nooit alleen zou kunnen uitvoeren. Hij had andere mensen nodig.

Een leider heeft altijd andere mensen nodig. Een leider is iemand die een taak of een project aanpakt dat veel groter is dan hij zelf aankan. Een leider is daarom nooit alleen. Hij is altijd omgeven door andere mensen. Een man of een vrouw is daarom pas een leider als hij of zij in staat is anderen te motiveren om mee te werken.

Daarom is dit zo’n belangrijke fase in het project ‘herbouw muur Jeruzalem’. Nadat Nehemia terug was van zijn geheime verkenningstocht riep hij zijn mensen bij elkaar en hield een toespraak: “Gij ziet de rampspoed, waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn.” (Nehemia 2:17a) Nehemia wees zijn mensen op de dramatische toestand waarin de stad verkeerde. En de mensen begrepen zijn verhaal. Zij werden iedere dag met de hopeloze situatie geconfronteerd.

Nadat Nehemia de bewoners herinnerd had aan de problematische realiteit kwam hij met zijn plan op de proppen. “Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn.” (Nehemia 2:17b) Hij kwam met een concrete uitdaging voor de mensen.

Maar, daar liet hij het niet bij. Hij vertelde meer. Hij onderbouwde zijn plan en de manier waarop hij zijn mensen motiveerde met zijn getuigenis. “Toen ik hun meedeelde, dat de hand mijns Gods goed over mij geweest was, eveneens hoe de koning tot mij gesproken had.” (Nehemia 2:18a)
Ongetwijfeld heeft Nehemia de mensen meer verteld dan wij in de Bijbel kunnen lezen. Ongetwijfeld heeft hij de mensen verteld hoe hij geconfronteerd werd met de nood en maandenlang bad voor een oplossing. Ongetwijfeld gaf hij een verslag van zijn ontmoeting met de koning en de wonderlijke manier waarop de koning hem toestemming gaf naar Jeruzalem te gaan. Nehemia maakte zijn mensen duidelijk hoe God hem geleid had. Hij nam de tijd en deed zijn best om mensen niet alleen een opdracht te geven, maar ook een innerlijke motivatie om het werk aan te pakken.

De toespraak kwam over. De mensen waren overtuigd. Enthousiast zeiden zei: “Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken.” (Nehemia 2:18b) Ze waren bereid om hun eigen activiteiten te stoppen en Nehemia te helpen bij de bouw van de muur. Nehemia was er in geslaagd om de mensen te motiveren het grote werk aan te pakken. Ze waren enthousiast. “Met krachtige hand vatten zij het goede werk aan.” (Nehemia 2:18c)

Toepassing: Schrijf eens op wat u uit het voorgaande kunt leren met betrekking tot het motiveren van mensen. Hoe kunt u deze lessen toepassen in uw situatie en in uw werk?

Gebed: Heer, help mij om mensen waarmee ik mag werken serieus te nemen en voldoende tijd te investeren om hen te motiveren en te helpen. Amen.

© Maximum Life