Nehemia – deel 7 van 12

0
110
Laat je niet weerhouden door mensen die het niet zien zitten!

Lezen: Nehemia 3:16-32

Vers voor vandaag: “Tegenover zijn eigen huis.” (Nehemia 3:10,23,28,29)

Nehemia en zijn mensen waren klaar om de muur rond Jeruzalem te herbouwen. Ze hadden een duidelijk plan en de mensen waren zeer gemotiveerd om de klus te klaren.

Het werk
Nehemia 3 is een heel bijzonder hoofdstuk. Daar vinden wij namelijk de beste historische informatie over het oude Jeruzalem. Nehemia geeft een exacte beschrijving van de stad. In zijn beschrijving loopt hij in gedachten om de stad heen.
Kijk maar eens naar het eerste en laatste vers uit dit hoofdstuk. Nehemia begint en eindigt bij de Schaapspoort. Op zijn tocht rond de stad noemt hij tien poorten en vijf torens. De beschrijving van Nehemia is zo precies en zo gedetailleerd dat men aan de hand van deze gegevens een nauwkeurige plattegrond van het oude Jeruzalem heeft kunnen maken.

Nehemia zette al de mensen aan het werk. En iedereen deed mee:
de hogepriester Eljasib (Nehemia 3:1),
de apotheker (vers 8),
de vrouwen (vers 12),
de overste van een district (vers 15).
Iedereen deed mee aan de herbouw van de muur … behalve …
Ja natuurlijk, er zijn altijd mensen die niet meedoen. Wat we ook ondernemen, er zijn altijd mensen die het niet zien zitten; die zich te goed vinden voor het vuile werk. In vers 5 kunnen wij lezen dat de ‘aanzienlijken’ onder de Tekoïeten hun schouders niet onder het werk wilden zetten. Het zij zo. We moeten ons nooit laten weerhouden door mensen die het niet zien zitten.

Als u Nehemia was, waar zou u dan de mensen aan het werk hebben gezet bij de herbouw van de muur? De beste plaats is natuurlijk daar waar de mensen wonen. Waar ze wonen hebben zij immers de grootste interesse om goed en mooi werk af te leveren. Daar moesten zij jarenlang tegen het product van hun arbeid aankijken. Waar ze wonen hadden zij de grootste interesse in de bescherming van de muur. De slimme Nehemia plaatste de mensen daar waar zij het meest gemotiveerd waren om het beste resultaat af te leveren.

In Nehemia 3 de verzen 10, 23, 28 en 29 staat dat de mensen aan het werk waren tegenover hun eigen huis. In vers 30 staat dat Mesullam, de zoon van Berechja tegenover zijn kamer aan het werk was. Kennelijk een kamerbewoner.

Wat een mooie les is dat voor ons. Nehemia liet de mensen daar werken waar ze het meeste belang hadden bij goed werk. Hij liet ze daar werken waar ze het beste werk zouden afleveren. Als wij een project organiseren, dan doen wij er verstandig aan mensen te vragen datgene te doen wat hun speciale aandacht of interesse heeft; datgene te doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Dan kunnen wij verzekerd zijn van het beste resultaat bij het werk.

Toepassing: Hoe kunt u dit eenvoudige maar belangrijke principe (daar werken waar de interesse en de blijdschap ligt) toepassen in uw leven en in uw omgang met andere mensen?

Gebed: Heer, help mij om praktisch en slim te zijn bij alles wat ik mag doen en bij alles wat ik mag ondernemen. Amen.

© Maximum Life