Nehemia – deel 8 van 12

0
134
Nehemia liet zich niet stoppen door de mensen die het niet met hem eens waren!

Lezen: Nehemia 4:1-23

Vers voor vandaag: “Wij herbouwden de muur, want het volk had lust om te werken.” (Nehemia 4:6)

Nehemia had de mensen aan het werk gezet voor de herbouw van de muur rond Jeruzalem. Hij liet ze daar werken waar zij het meest gemotiveerd waren: tegenover hun eigen huis. De mensen hadden plezier in hun werk (Nehemia 4:6). Dat was maar goed ook, want het werk was zwaar en moeilijk. De problemen bleven dan ook niet uit.

Externe problemen
Nog voordat Nehemia en zijn mensen in Jeruzalem arriveerden dienden zich de eerste problemen aan: de Horoniet Sanballat en de Amonitische slaaf Tobia werden er zeer hevig over ontstemd, dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken (Nehemia 2:10). Een paar verzen verder komen wij die twee mannen weer tegen. Deze keer is de weerstand echter gegroeid. Ook de Arabier Gesem voegt zich bij het gezelschap. Samen bespotten en verachtten zij Nehemia en het werk dat hij wilde doen (Nehemia 2:19). Nehemia liet zich echter niet beïnvloeden. Hij was ervan overtuigd dat God hem zou doen slagen. “De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen” (Nehemia 2:20).

De tegenstanders van Nehemia hadden het niet eenvoudig. Hun boosheid en weerstand namen drastisch toe. In hoofdstuk 4:1 staat dat Sanballat in woede ontstak en zich zeer ergerde toen hij hoorde dat men aan de herbouw van de muur was begonnen. En de Amoniet Tobia was kennelijk de leukste thuis. Hij zei: Als er maar een vos tegen hun muur opspringt valt die al om (Nehemia 4:3). Wat hebben ze gelachen om die Tobias.

Maar de herbouw van de muur vorderde gestaag. Toen de vijanden van Nehemia dat doorkregen, veranderde hun weerstand van spot in agressieve actie. In Nehemia 4 vers 7 en 8 staat dat zij ontstaken in hevige woede en een plan maakten om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem. In hoofdstuk 4:11 kunnen wij lezen dat de vijanden het werk probeerden te infiltreren om het van binnenuit kapot te maken.

Nog weer later, toen de muur nagenoeg klaar was, probeerden zij Nehemia uit zijn tent te lokken door hem vier keer uit te nodigen voor een gesprek (Nehemia 6:1-4). Toen ook dat niet lukte probeerden zij het met chantage (6:5-9) en omkoping (6:12,13). Hun creativiteit groeide naarmate het succes van Nehemia toenam.

Belangrijk is om te zien hoe Nehemia op al die problemen reageerde. Hij deed drie dingen:
1. Hij bad (Nehemia 4:4,5; 4:9; 6:9; 6:14a).
2. Hij ondernam praktische stappen (Nehemia 4:9; 4:16-23).
3. Hij ging door met het werk (hij liet zich niet stoppen door de mensen die het niet met hem eens waren).

Toepassing: Bij alles wat wij ondernemen in het leven, hetzij in ons werk voor de Heer of in ander werk of activiteiten, zullen wij tegen problemen aanlopen die van buitenaf komen. Laten wij leren om te reageren zoals Nehemia dat deed: (1) bidden, (2) praktische stappen nemen om de problemen op te lossen, (3) doorgaan met het werk.

Gebed: Heer, help mij om te onderscheiden welke problemen van de tegenpartij komen en geef mij de kracht om mij daardoor niet te laten ophouden in het werk dat ik mag doen. Amen.

© Maximum Life