Nehemia – deel 9 van 12

0
96
Als je ervan overtuigd bent dat je iets niet kunt, kun je het ook niet!

Lezen: Nehemia 5:1-13

Vers voor vandaag: “Wat gij doet, is niet goed.” (Nehemia 5:9a)

Het werk met betrekking tot de herbouw van de muur in Jeruzalem vorderde goed. De mensen waren enthousiast aan hun werk begonnen. Ze hadden plezier in hun taak. Maar toen doemden problemen op. Het begon met problemen van buiten af. Veel serieuzer werd het toen zich problemen voordeden onder de medewerkers.

Interne problemen
Toen het eerste enthousiasme weggeëbd was en de externe problemen toenamen, raakten de mensen gedemotiveerd. In Nehemia 4:10 staat een heel belangrijk vers: “De kracht der dragers schiet te kort en puin is er te veel; wij zijn niet in staat de muur te bouwen.” Dat was een kritiek punt in de herbouw van de muur. Doordat Nehemia wachten had uitgezet waren er minder mensen beschikbaar om aan de muur te werken. Dat betekende vertraging. De mensen begonnen te klagen dat er teveel puin was. Interessant is natuurlijk dat er bij aanvang dubbel zoveel puin was, maar dat toen niemand klaagde. Ze raakten zo ontmoedigd dat ze twijfelden of ze het werk wel konden afmaken. Dat was heel gevaarlijk, want als je ervan overtuigd bent dat je iets niet kunt, dan kun je het ook niet.

Wat deed Nehemia? Hij riep al zijn mensen bij elkaar en hield een toespraak. Die toespraak wordt samengevat in een zin: “Vreest toch niet voor hen; denkt aan de grote en geduchte Here en strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen.” (Nehemia 4:14b) Ongetwijfeld heeft Nehemia meer gezegd. Waarschijnlijk was hij een goed spreker; in ieder geval een goed motivator. Nehemia hielp de mensen om een duidelijk perspectief te houden op datgene waar ze mee bezig waren.
Het werk ging door.

Maar, dat waren niet alle problemen. Heel wat mensen, die meewerkten aan de opbouw van de muur, waren arme mensen. Daar kwam nog bij dat veel mensen gestopt waren met hun eigenlijke werk en fulltime betrokken waren bij project Nehemia. Daardoor hadden die mensen geen inkomen meer. Ze werden door de omstandigheden gedwongen hun bezittingen te verpanden om eten te kopen. Anderen moesten geld lenen om hun belasting te kunnen betalen. Sommigen waren zo wanhopig dat ze hun zonen en dochters als slaven en slavinnen verkochten. Vaak aan andere Joden.

Toen Nehemia op de hoogte werd gebracht van deze problemen en nadat hij de situatie bestudeerd had, reageerde hij heel fel: “Ik werd zeer toornig, toen ik hun geroep en deze feiten gehoord had; nadat ik alles goed had overwogen.” (Nehemia 5:6,7) Hij pakte zijn mensen hard aan en maakte hen duidelijk dat ze zo niet met elkaar konden omgaan: “Wat gij doet, is niet goed.” (Nehemia 5:9a) De mensen accepteerden het gezag van hun leider: “Het gehele volk deed volgens deze afspraak.” (Nehemia 5:13a)

Toepassing: Bij ieder groot werk krijgen wij te maken met externe en met interne problemen. En alhoewel externe problemen knap vervelend kunnen zijn, wegen die lang niet zo zwaar als interne problemen. De grootste bedreiging voor het welslagen van een project zijn daarom interne problemen. In dit geval waren het ontmoediging en verkeerde sociale verhoudingen. De leider pakte beide problemen radicaal en in de kern aan. Denk eens na over uw situatie. Kan het zijn dat zich problemen voordoen in uw leven, uw gezin of uw werk die u ook radicaal zou moeten aanpakken? Als dat zo is, doe dat dan vandaag.

Gebed: Heer, geef mij de moed om problemen onder ogen te durven zien en te handelen in overeenstemming met Uw Woord en mijn geweten. Amen.

© Maximum Life