Toewijding – deel 1 van 12

0
237
Wie beïnvloedt wie?

Lezen: Matthéüs 5:13-16

Vers voor vandaag: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matthéüs 5:16)

Door Leo Habets

Weet u wat er gebeurt, wanneer je een kikker in een bak met koud water zet en dat water langzaam aan de kook brengt?
Het ongelooflijke gebeurt …
Die kikker blijft rustig zitten.
Een kikker is namelijk een koudbloedig dier en dat heeft tot gevolg dat het beestje z’n temperatuur aanpast aan de omgeving.
Is die omgeving koud, dan is de kikker koud.
Is die omgeving warm, dan is de kikker warm.
Het beestje merkt het niets eens dat hij bezig is te verbranden.

Soms denk ik wel eens dat wij christenen net kikkers zijn. Het lijkt wel eens alsof wij christenen ook koudbloedigen zijn. Ook wij passen onze ‘temperatuur’ zo gemakkelijk aan onze omgeving aan. Ook wij laten ons zo gemakkelijk beïnvloeden door de maatschappij waarin wij leven, door radio en televisie, door het internet, door vrienden, collega’s, buren. Zij hebben allemaal een geweldige invloed op ons christenleven.
Dat is niet altijd goed.

Wij christenen mogen ons niet te veel laten beïnvloeden door de maatschappij waarin wij leven. Wij behoren die maatschappij te beïnvloeden. Wij moeten een positieve invloed hebben op onze samenleving. Wij hebben immers een boodschap voor deze wereld.

Jezus zei een keer tegen zijn discipelen: “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het (de aarde) gezouten worden?” (Matthéüs 5:13a) Het is alsof Jezus hier zegt: Als jullie christenen krachteloos worden, waarmee moet de aarde dan op smaak gebracht worden? Als jullie je kracht verliezen, waarmee moet de aarde dan tegen bederf worden beschermd?

En dan voegt Jezus er de volgende, onthutsende woorden aan toe: “Als het zout zijn kracht verliest, dan deugt het nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.” (5:13b) Met andere woorden, als wij christenen onze kracht verliezen, dan deugen wij niet meer. Wij kunnen niet meer worden gebruikt. We worden onder de voet gelopen. We zijn ‘wegwerp-christenen’ geworden.

Even later voegde Jezus hier nog aan toe: Jullie zijn het licht der wereld. Jullie hebben het licht ontvangen. Laat je licht schijnen. Plaats het op een standaard zodat iedereen je licht kan zien.
Als wij christenen ons licht verstoppen, dan gebeuren er twee dingen.
In de eerste plaats wordt het donker in onze omgeving.
In de tweede plaats dooft ons licht uit door gebrek aan zuurstof.

De komende 11 dagen willen wij nadenken over onze toewijding aan de Heer en ons afvragen hoe wij er zelf voorstaan. We zullen het hebben over: God kennen; de leiding van Jezus Christus in ons leven; de kracht van de Heilige Geest; de Bijbel als Gods Woord; gebed; geloofszekerheid; reinheid; evangelisatie; geven; en vertrouwen op God.

Toepassing: Wie beïnvloedt wie? Hebt u een grotere invloed op de wereld of heeft de wereld een grotere invloed op u?

Gebed: Heer, ik wil geen kikker-christen zijn, maar een positieve invloed voor U. Amen.

© Maximum Life