Toewijding – deel 2 van 12

0
185
God steeds beter leren kennen!

Lezen: Exodus 33:12-23

Vers voor vandaag: “Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen.” (Hosea 6:3a)

Gisteren zijn wij begonnen aan een serie studies over toewijding aan de Heer. Ten aanzien van tien punten willen wij ons leven onderzoeken en ons afvragen of wij misschien stappen zouden moeten ondernemen. Vandaag het eerste punt.

Toewijding 1 – God steeds beter leren kennen
Misschien kijkt u een beetje vreemd op van dit eerste punt.
Misschien is uw reactie: Ja, maar wij kennen God toch?
Natuurlijk kennen wij God, maar er is een groot verschil tussen ‘kennen’ en ‘kennen’. We kunnen iemand kennen zonder hem of haar werkelijk te kennen. Iemand werkelijk leren kennen betekent, dat we een relatie moeten opbouwen. Dat kost tijd. Dat kost inspanning. Het betekent ook dat we bereid moeten zijn ons aan de ander te geven.

Precies zo is het in onze relatie tot God. Het is best mogelijk dat we God kennen, in die zin dat wij van Hem ‘weten’, maar dat zegt nog niets over een levende en persoonlijke relatie met Hem.

Een bijbels voorbeeld van iemand, die God wel kende, is Mozes. In Exodus 33 kunnen wij hierover lezen. Daar wordt verteld hoe Mozes buiten de legerplaats een tent opzette. Een tent der samenkomst waar Mozes ‘zijn’ God regelmatig ontmoette. Wanneer Mozes die tent binnenging, daalde God in een wolkkolom neer en sprak met Mozes. God sprak met hem van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend. Dat is nogal wat. Het spreekt over een werkelijk kennen van elkaar, over een persoonlijke relatie.

Een paar verzen verder kunnen wij lezen dat God zegt dat Hij Mozes bij name kent. We kunnen ook lezen dat Mozes het verlangen heeft om God beter te leren kennen en om Zijn heerlijkheid te zien. Terecht wordt in Deuteronomium verteld dat Mozes de Here heeft gekend van aangezicht tot aangezicht (hoofdstuk 34:10).

Hoe zit dat met ons?
Hoe goed kennen wij God?
Als u gevraagd zou worden om eens alles op te schrijven wat u weet over God, hoe lang zou uw verhaal dan worden?

In zijn boek ‘Knowing God’ schrijft J.I. Packer dat wij christenen God zo vaak bekijken door het verkeerde einde van een verrekijker. In plaats dat wij God ‘dichterbij halen’ om Hem echt te leren kennen, ‘verkleinen’ wij Hem zo vaak. We plaatsen God op een afstand. En dat heeft een verwoestende uitwerking op ons christenleven. Onze geestelijke conditie is recht evenredig aan onze kennis van God.

Dit alles vinden wij op een dramatische manier weergegeven in Hosea 4. Daar zegt God dat Zijn volk te gronde gaat door gebrek aan kennis. En zelfs komt God ertoe te zeggen, dat Hij de mensen verwerpt, omdat zij de kennis van Hem hebben verworpen.

Toepassing: Neem vandaag eens tijd om na te denken over uw kennen van God. Hoeveel weet u over God? Wat voor godsbeeld hebt u? Wie is God werkelijk voor u?

Gebed: Heer, ik wil ernaar jagen om U beter te leren kennen. Amen.

© Maximum Life