Toewijding – deel 3 van 12

0
228
Jezus volgen als de Heer van het leven!

Lezen: Matthéüs 7:13-27

Vers voor vandaag: “En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.” (2 Corinthiërs 5:15b)

Toewijding 2 – Jezus bewust volgen als de Heer van het leven
Enige tijd geleden was er duidelijk iets mis in mijn leven. Er was een zonde in mijn leven gekomen, waarmee ik niet had afgerekend. Ook toen was ik actief in christelijk werk. Ook toen was ik druk met de verkondiging van het Evangelie, las ik in de Bijbel en had ik een dagelijkse tijd van gebed. En toch was er die zonde in mijn leven. Dat kan allemaal.

Op een avond nadat ik gebeden had sloeg ik mijn Bijbel open. Die avond ‘sprak’ God tot mij door het eerste bijbelvers dat ik las. Misschien is het goed erbij te vertellen dat ik niet geloof dat God in de regel zo werkt. Er zijn mensen die, wanneer ze een probleem hebben, hun ogen sluiten, de Bijbel laten openvallen en dan geloven dat God een boodschap voor hen heeft door het eerste bijbelvers dat ze lezen.

Misschien kent u ook wel dat grapje over die man die ook een probleem had. Hij sloot zijn ogen, liet zijn Bijbel openvallen en las: “Daarop ging Judas heen en verhing zich.” Nee, dacht hij, dat kan onmogelijk Gods boodschap voor mij zijn. Laat ik het nog eens proberen. Weer sloot hij zijn ogen, liet zijn bijbel openvallen en las: “Ga heen, doe gij evenzo.”

Nee, ik geloof niet dat God in de regel zo werkt. We mogen deze ‘instant-oplossingen’ voor onze problemen in ieder geval niet zoeken. Toch sprak God die avond, toen die zonde in mijn leven was, tot mij door het eerste vers waarop mijn oog viel. Ik las het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 6 vers 46. Daar zegt Jezus: “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?”

Dat maakte diepe indruk op mij. Het was alsof Jezus tegen mij zei: Leo, waarom noem je mij Heer? Noem Mij jouw Verlosser, jouw Zaligmaker, jouw Heiland, maar noem Mij alsjeblieft niet jouw Heer als je niet bereid bent te doen wat Ik zeg. Want wat is een heer? Een heer is iemand, die de leiding heeft; die het voor het zeggen heeft; die gehoorzaamd wil worden. Wij hebben het recht niet Jezus Christus Heer te noemen wanneer wij niet bereid zijn te doen wat Hij van ons vraagt.

Alleen de juiste terminologie is niet voldoende. Zelfs bijzondere daden, zoals Gods Woord verkondigen, boze geesten uitdrijven en wonderen doen, is geen garantie voor een relatie met God. Jezus Christus verlangt van ons dat wij horen en gehoorzamen. Hij wil heel nadrukkelijk de Heer van ons leven zijn.

In 1 Corinthiërs 6:20 schrijft Paulus dat wij christenen gekocht en betaald zijn. Dat wil zeggen, dat Jezus Christus op Golgotha de prijs voor ons leven heeft betaald. Hij is, om het maar eens zo te zeggen, onze eigenaar geworden. Wij behoren Hem toe in alles wat we zijn, doen en kunnen. Alles is van Hem; ons leven, onze talenten, de relaties die wij hebben, onze bezittingen, onze tijd.

Wanneer Jezus Christus ons heeft gekocht (dat wil zeggen dat wij ons door Hem hebben laten kopen) hebben wij ons leven volkomen onder Zijn heerschappij gesteld. In ieder opzicht en tot in elk detail is Hij de Heer van ons leven geworden. We leven dan niet meer voor onszelf maar voor Hem, die voor ons is gestorven.

Toepassing: Is Jezus Christus werkelijk de Heer van uw leven? Of hebt u meestal zelf de touwtjes in handen? Is Hij werkelijk de baas in uw leven? Hebt u ieder detail van uw leven onder Zijn heerschappij gesteld? Of zijn er nog dingen die u achterhoudt?

Gebed: Heer, wilt U alstublieft de Heer van mijn leven zijn. Amen.

© Maximum Life