Toewijding – deel 4 van 12

0
221
Leven in de kracht van de Heilige Geest!

Lezen: Johannes 14:15-31

Vers voor vandaag: “Wordt vervuld met de Heilige Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.” (Efeziërs 5:18b-21).

Toewijding 3 – Dagelijks leven in de kracht van de Heilige Geest
Eens moesten mijn vrouw en ik naar het buitenland voor een conferentie. De avond voordat wij vertrokken kregen wij van onze toen zesjarige dochter een pakje. Dat was voor ons. Een cadeautje. Maar we mochten het pas openmaken na aankomst in dat ‘verre en vreemde’ land. We stopten het pakje in onze koffer en vergaten de hele gebeurtenis, totdat we na een vermoeiende dag reizen in ons hotel aankwamen. We openden onze koffer en vonden het pakje. Nieuwsgierig en ongeduldig scheurden wij het papier er af. Ontroerd staarden wij beiden naar het ‘cadeau’. Een mandje van klei en een vrolijk lachend poppetje. Twee voorwerpen die veel waarde hadden in het jonge leventje van onze dochter. Twee voorwerpen ook die ze zeker zou missen gedurende onze afwezigheid. Als ouders waren wij diep getroffen door dit gebaar van liefde. We hebben dat mandje van klei en het dom-lachende popje op ons nachtkastje gezet. Zo werden wij al die tijd herinnerd aan onze dochter. In zekere zin was zij al die tijd bij ons.

Toen ik over dit alles nadacht, werd ik opnieuw bepaald bij het ‘cadeau’ dat God ons heeft meegegeven gedurende de tijd dat wij ‘in den vreemde’ zijn. In zekere zin zijn wij christenen ook ver van huis, ver van het koninkrijk waarin wij thuishoren. En natuurlijk heeft God ons niet een ‘ding’ gegeven dat Hem vertegenwoordigen moet. God heeft zelfs niet een ander gegeven om Hem te vertegenwoordigen. God gaf Zichzelf. Hij gaf de Heilige Geest, de Trooster, om bij ons te zijn gedurende onze tijd ‘in den vreemde’. God in de persoon van de Heilige Geest, woont in ons. Hij is het die ons kracht wil geven. Hij wil ons helpen Gods Woord te ‘verstaan’. Hij leidt ons in het gebed. Hij is het, die ons christenleven vruchtbaar maakt.

Inderdaad, het is onmogelijk het christenleven te leven los van de Heilige Geest. Het is onmogelijk in eigen kracht te leven. En toch, hoe vaak doen wij dat niet? Is dat niet één van de zwakste kanten van ons christenleven?

In Handelingen 19:1-2 kunnen wij lezen dat Paulus aan mensen in Efeze een vraag stelde over de Heilige Geest. Hun verbaasde antwoord was: “Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is.” Soms denk ik wel eens dat veel christenen op dezelfde manier zouden moeten reageren. Hoevelen van ons weten nog wie de Heilige Geest is en wat het betekent onder leiding van de Heilige Geest te leven?

Toch is het leven onder leiding van de Heilige Geest niet minder dan een opdracht. In Efeziërs 5:18b lezen we, dat we vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Letterlijk staat er dat we voortdurend vervuld moeten worden (en blijven) met Gods Heilige Geest. Voortdurend moeten wij ons leven onder Zijn controle stellen. Voortdurend moeten wij zoeken te leven en te handelen naar Zijn wil.

(In een later stadium zullen wij een serie studies doen over de Persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest).

Toepassing: Vertel God dat u heel bewust uw leven wilt stellen onder controle van de Heilige Geest en kijk vol verwachting uit naar datgene wat de Heilige Geest zal doen en zal veranderen in uw leven.

Gebed: Heilige Geest, vul mij met Uzelf. Amen.

© Maximum Life