Toewijding – deel 5 van 12

0
173
De Bijbel aanvaarden, bestuderen en toepassen als het Woord van God!

Lezen: De verzen die vandaag genoemd worden

Verzen voor vandaag: “Want het woord Gods is levens en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. (Hebreeën 4:12,13)

Toewijding 4 – De Bijbel aanvaarden, bestuderen en toepassen als het Woord van God
Veel christenen hebben de Bijbel steeds meer van zijn kracht ontdaan. Langzamerhand zijn zij de Bijbel anders gaan lezen. Ze zijn de Bijbel gaan aanpassen aan hun situatie in plaats dat zij zich aanpassen aan wat de Bijbel te zeggen heeft.

En zo is de Bijbel vaak niet meer de norm voor het leven, maar zoeken veel christenen de norm in zichzelf of in anderen. Velen hebben doorgestreept wat niet meer toepasselijk lijkt in onze moderne tijd en zo is het ‘tweesnijdende zwaard’ een bot en min of meer zinloos werktuig geworden. Daarmee doen zij zichzelf tekort, want wie kan er strijden met een stomp zwaard?

Wat doet Gods Woord allemaal voor ons?

Het Woord van God geeft de richting aan
In Psalm 119:105 kunnen wij lezen: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Dat betekent dat het Woord van God, de Bijbel, ons begeleiden kan (moet) op onze levensweg. Die weg is vaak donker en ook gevaarlijk. Het Woord van God mag ons daarbij licht geven, voor ons uit schijnen, ons helpen om de richting te bepalen. Je moet toch een beetje een dwaas zijn om daar niet echt gebruik van te maken.

Het Woord van God beschermt ons tegen onszelf
Psalm 119:11: “Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.” Als wij het Woord van God bestuderen, overdenken en opbergen in ons hart, dan zal het Woord van God een steeds grotere invloed op ons leven krijgen. Het Woord van God wordt zo een deel van onszelf dat bepalend wordt voor ons denken en handelen. Dat is één van de redenen waarom wij in Manna er iedere dag een vers uitlichten. Eigenlijk is het de bedoeling dat u dit vers op een stukje papier schrijft en het uit uw hoofd leert. Zo bergt u stukje voor stukje Gods Woord in uw hart, met alle positieve gevolgen van dien.

Het Woord van God creëert zekerheid
Jesaja 40:8: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.” Gods Woord is een vaste, onveranderlijke basis voor ons persoonlijke leven en voor de mensheid. Wij hoeven niet heen en weer geslingerd te worden door allerlei gedachten en stromingen. Wij mogen gaan staan op het vaste, onveranderlijke fundament van Gods Woord.

Het Woord van God vormt ons
2 Timótheüs 3:16: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Het regelmatig lezen en bestuderen van het Woord van God zal ons karakter vormen en ons toerusten voor de taak die wij hebben.

Toepassing: Hoeveel kans geeft u het Woord van God om een invloed te hebben op uw leven? Of om het anders te vragen: hoeveel tijd brengt u door in het Woord? Hoe doet u dat?

Gebed: Heer, ik wil het belang van Uw Woord voor mijn leven steeds meer onderkennen. Amen.

© Maximum Life