Toewijding – deel 6 van 12

0
204
Leren om consequent en aanhoudend te bidden!

Lezen: Lucas 11:1-13

Verzen voor vandaag: “Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.” (Lucas 11:2-4)

Door Leo Habets

Toewijding 5 – Echt leren om consequent en aanhoudend te bidden
Een goede bekende van mij moest jaren geleden in militaire dienst. Dat kwam hem slecht uit, omdat hij net verliefd was geworden. Voordat hij in dienst moest, ontmoette hij zijn geliefde haast elke dag. Ze woonden nog geen vier kilometer bij elkaar vandaan.
De eerste weken als militair zag hij haar helemaal niet. In die tijd werden de rekruten de eerste weken binnengehouden. Daarna zag hij haar meestal gedurende het weekend. Dat was de beste tijd van de hele week. Daar leefde hij naar toe. Daar zag hij naar uit.
Des te dramatischer was dan ook het afscheid iedere zondagavond. Meestal bracht zij hem op de fiets naar de bus. Met de nodige emoties namen zij dan voor een week afscheid van elkaar. Maar dat wilde niet zeggen dat ze geen contact meer hadden met elkaar.
Nee, want maandagavond, in de kazerne, schreef hij haar een brief.
Dinsdagavond belde hij haar op.
Woensdag ontving hij de brief die zij hem geschreven had.
Donderdag belde zij hem op.
En vrijdag was de grote dag, want dan zagen zij elkaar weer.
Zo ging dat achttien maanden lang. Iedere week opnieuw.

Waarom deden zij dat?
Gebeurde er zoveel in hun leven dat zij elkaar iedere dag iets nieuws te vertellen hadden?
Nee, zó interessant was het militaire leven nou ook weer niet. Er was maar één reden waarom zij iedere dag contact met elkaar wilden hebben: hun liefde voor elkaar.

Liefde vraagt om communicatie. Communicatie is de levensader van de liefde. Door communicatie kan liefde groeien. Zonder communicatie sterft liefde.

Precies zo is het in onze relatie tot God. Ook hier is sprake van een liefdesrelatie die om communicatie vraagt. Ook deze liefdesrelatie zal groeien door regelmatig en diepgaand contact. Maar, ook deze liefdesrelatie zal uitdrogen als die niet gevoed wordt door communicatie. Daarom is het voor ons christenen zo belangrijk om regelmatig tijd te nemen om met God te communiceren. Om Zijn Woord te lezen en om te bidden.

Maar, bidden gaat niet vanzelf en is niet altijd eenvoudig. Dat hadden de discipelen al begrepen. Toen zij Jezus weer een keer zagen bidden kwam één van de discipelen bij Hem en vroeg: “Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.” (Lucas 11:1b) In het bijbelgedeelte van vandaag hebben wij kunnen lezen dat Jezus een aantal boeiende en praktische dingen te zeggen had over het gebed. Daar gaan wij in de loop van het Manna-jaar uitvoerig op in als we een serie studies doen over het gebed.

Toepassing: Hebt u voor uzelf een systeem ontwikkeld om u te helpen bidden? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vaste tijd of een vaste plaats. Hebt u wel eens geprobeerd om een lijstje te maken van belangrijke gebedsonderwerpen? Denk vandaag eens na over mogelijkheden om uw persoonlijke gebedsleven een impuls te geven.

Gebed: Heer, leer mij bidden. Amen.

© Maximum Life