Vasten – deel 4 van 4

0
24
Vandaag de laatste studie over vasten. De vastentijd duurt echter nog zes weken. Mogelijkheden genoeg de lessen toe te passen.

Lezen: Psalm 84

Vers voor vandaag: “Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders.” (Psalm 84:11a)

Vasten wil zeggen: jezelf dingen ontzeggen om God te zoeken. Hierbij gaat het meestal om het tijdelijk ontzeggen van voedsel. Maar we kunnen ook tijden van vasten nemen met betrekking tot andere zaken die voor ons belangrijk zijn; bijvoorbeeld sport of hobby. In 1 Corinthiërs 7:4,5 spreekt Paulus over het feit dat echtparen zich kunnen onthouden van seksueel contact om zich te wijden aan het gebed.

Vasten is ook een heel persoonlijke zaak zoals blijkt uit de volgende woorden van Jezus: “En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” (Matthéüs 6:16-18)

Vandaag de laatste vijf praktische tips met betrekking tot vasten.

6. Maak tijdens het vasten bewust tijd vrij om alleen te zijn met de Heer
Hoe meer tijd u besteedt in aanbidding, gebed en met het lezen en bestuderen van de Bijbel, hoe groter de invloed van uw vasten zal zijn. Maak plannen om voor langere tijd ongestoord met Hem alleen te zijn. Praat met God, maar neem ook tijden om stil te zijn.

7. Wees bedacht op geestelijk ongemak
Als u bewust en nadrukkelijk God zoekt zal de tegenpartij alles in het werk stellen om u daarvan af te houden. Misschien krijgt u tijdens het vasten het idee dat ‘het toch nergens goed voor is’. Geef niet gemakkelijk op. Houd uw doel voor ogen. Het gaat om de persoonlijke ontmoeting tussen u en God. Het wel of niet doorzetten van het vasten is ook een zaak tussen u en God. Wees daarom niet ontmoedigd als u het vasten niet volhoudt. Probeer het een andere keer opnieuw. Ook bidden en vasten moet geleerd worden.

8. Wees bedacht op lichamelijk ongemak
Het is heel goed mogelijk dat u tijdens het vasten lichamelijke klachten krijgt. U voelt zich niet echt lekker; u bent zwak, misschien wat beverig en hongerig. Dat alles is normaal. Als u overigens langere tijd vast zult u merken dat deze problemen ook weer verdwijnen en plaats maken voor gevoelens van welbehagen.

9. Maak plannen om weer te stoppen met vasten
Stop niet al te plotseling. Uw maag en ingewanden zijn tot rust gekomen tijdens het vasten en niet echt voorbereid op een plotselinge, grote hoeveelheid werk. Bouw uw normale eetpatroon weer op met eerst een klein beetje licht verteerbaar voedsel, en daarna steeds meer en ook zwaarder verteerbaar eten.

10. Verwacht dat God iets bijzonders zal doen
Iedere persoon is anders en iedereen zal ook vasten anders ervaren. Dat heeft te maken met uw persoonlijkheid, maar zeker ook met uw verwachtingen. Veel mensen ervaren tijdens het vasten een diepgaand contact met God en een herleving van hun geestelijk leven.

Toepassing: Misschien wilt u beginnen om te leren vasten.

Gebed: Heer, dank U dat ik persoonlijk en intiem contact met U mag hebben. Amen.

© Maximum Life