Visie – deel 1 van 5

0
135
Wat is geestelijke visie?

Lezen: Numeri 12:6, Spreuken 29:18, Jeremia 23:16, Daniël 1:17.

Vers voor vandaag: “Het zal geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.” (Joel 2:28)

Ik ben een boerenzoon, opgegroeid in de Noordoostpolder. Zoals u weet zijn boeren harde werkers, en vroeger reisden ze niet veel. Jaren geleden besloot een mevrouw in de polder daar verandering in te brengen. Ze kocht een ticket en vloog naar Amerika. Omdat dit een nieuwe ervaring voor deze mevrouw was, had ze een kleine pocketcamera gekocht. Ze wilde haar familie, vrienden en kennissen laten meegenieten van haar reis.

Door Leo Habets

Deze mevrouw was vier weken in Amerika. Toen ze terugkwam had ze acht rolletjes van vierentwintig foto’s bij zich. Ze ging naar de fotograaf om haar films te laten ontwikkelen en afdrukken. Een paar dagen later ging ze vol spanning terug. Heel benieuwd naar het resultaat. De fotograaf keek haar vol medelijden aan. Hij zei: “Ik heb de foto’s wel ontwikkeld, maar niet afgedrukt”.
“Waarom niet?” vroeg die mevrouw teleurgesteld.
De fotograaf zei niets, maar overhandigde haar de negatieven. Toen ontdekte die mevrouw dat zij honderdtweeënnegentig vage foto’s van haar rechteroog had. Ze had de camera verkeerd om gehouden. En ze was daar heel consequent in geweest.
Ik kan u verzekeren dat ze die foto’s niet heeft laten zien aan haar vrienden en kennissen. Ze had immers niets om te laten zien, omdat ze het verkeerde perspectief had gehad. Ze had de verkeerde visie.

Wat is geestelijke visie?
Het woordenboek zegt dat visie een innerlijke aanschouwing is; een visioen is een droomgezicht en een visionair is een ziener. Dat helpt een beetje, maar het is toch nog te vaag. Wat bedoelen wij christenen als wij spreken over visie? Ik zal niet proberen om een definitie te geven van visie, maar ik wil u wel enkele kenmerken noemen. (Een vriend van mij noemt een christelijke visie: door Christus geïnspireerd voorstellingsvermogen. Dat vind ik mooi!).

1. Een visie heeft altijd te maken met de toekomst.
We hebben geen visie nodig voor dingen die vorige week gebeurd zijn.

2. Een visie is algemeen, niet gedetailleerd.
Een visie is geen plan of een budget. Een visie kan wel omgezet worden in plannen.

3. Een visie heeft te maken met iets groots; iets onmogelijks.
Je hebt geen visie nodig om zondag naar de kerk te gaan (alhoewel, sommige mensen wel).

4. Een visie is persoonlijk.
Het sleept je mee; het houdt je bezig; je ligt er ’s nachts wakker van.

5. (In de christelijke context) Een visie komt van God.
God legt het ons in het hart.

Morgen zullen wij kijken naar een aantal mensen in de Bijbel die een visie hadden of een visie ontvingen en we zullen nagaan door welke stadia die visies heengingen.

Toepassing: Wat is uw visie? Hebt u een brandend verlangen met betrekking tot iets groots en onmogelijks waar u bij betrokken wilt zijn?

Gebed: Heer, inspireer mijn creativiteit en mijn voorstellingsvermogen. Amen.

© Maximum Life