Visie – deel 2 van 5

0
159
God kiest één persoon uit voor een bepaalde taak!

Lezen: Exodus 3:1-4:17

Vers voor vandaag: “Ik ben immers met u!” (Exodus 3:12a)

Vandaag willen wij stilstaan bij enkele mensen in de Bijbel die een visie van God ontvingen.

Abraham
“De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)
Wat was de visie die Abram ontving?
Dat hij de vader zou worden van een grote natie en dat alle volken door hem gezegend zouden worden. Een mooie visie. Abram (de latere Abraham) was er vast erg blij mee.

Jozef (de zoon van Jakob)
“Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer.” (Genesis 37:7) “Zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.” (Genesis 37:9b)
Wat was de visie van Jozef?
Dat hij eens een groot leider zou zijn, waarvoor iedereen zich zou neerbuigen.

Mozes
In Exodus 3:4-12 hebben wij kunnen lezen dat God Mozes ontmoette in een braamstruik en hem de visie gaf om het volk van Israël uit Egypte te leiden.
Hoe reageerde Mozes op die visie?
Hij zag het niet zitten. Hij wilde niet gaan. Hij wilde er onderuit.
En wat deed God?
Zocht Hij iemand anders om de klus te klaren?
Nee, God overtuigde Mozes om te gaan en uiteindelijk deed Mozes dat ook.

Een visie is bijna altijd persoonsgebonden. Dat wil zeggen dat God één persoon uitkiest voor een bepaalde taak. Als die persoon die opdracht niet ziet zitten, probeert God hem of haar te overtuigen. Soms dwingt God mensen een bepaalde opdracht uit te voeren (denk aan Jona!).

Paulus
“Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen.” (Handelingen 23:11)
Wat was de visie die Paulus van Jezus zelf ontving?
Dat hij eens het Evangelie zou verkondigen in Rome.

Abraham, Jozef, Mozes, Paulus en tientallen anderen ontvingen een visie van God. Voor sommigen was die visie duidelijk; voor anderen was die vaag. Sommigen gingen met die visie aan het werk; anderen wachtten af. Morgen zullen wij zien wat met deze vier visies gebeurde.

Toepassing: Heeft God u ooit een visie gegeven? Wat is daarmee gebeurd?

Gebed: Heer, help mij om Uw leiding in mijn leven te verstaan en gehoorzaam te zijn bij het uitvoeren van Uw opdrachten. Amen.

© Maximum Life