Visie – deel 3 van 5

0
134
Veel visies sterven een vroegtijdige dood!

Lezen: Genesis 16:1-6, 39:7-20

Vers voor vandaag: “En hij (Abraham) geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.” (Genesis 15:6)

Gisteren hebben wij gelezen dat Abraham, Jozef, Mozes en Paulus een visie van God ontvingen. Wat gebeurde met deze visies? Alle vier stierven zij een vroegtijdige dood. Dat is niet abnormaal. Meestal als wij een visie hebben (of ontvangen) gaan we enthousiast aan het werk. Na verloop van tijd lopen wij echter vast in onze visie. Vaak komen wij tot een punt waarin het onmogelijk is om te kunnen geloven in de vervulling van de visie. Zo ook met Abraham, Jozef, Mozes en Paulus. Vandaag zullen wij bestuderen wat er met de uitwerking van de visie van Abraham en Jozef gebeurde. In de volgende studie zijn Mozes en Paulus aan de beurt.

Abraham
Abram had van God de visie gekregen dat hij vader zou worden van een groot volk en dat alle geslachten van de aardbodem door hem gezegend zouden worden. Een prachtige visie. Het enige probleem was dat Abram en Sarai (later Sara) geen kinderen konden krijgen. Hoe kun je vader worden van een groot volk als je zelf geen kinderen kunt krijgen? (Genesis hoofdstuk 15 en 16)
Ongetwijfeld zal Abram hiermee geworsteld hebben. Hij vertrouwde dat God hem een visie had gegeven, maar hij realiseerde zich ook dat God zelf – in zekere zin – de vervulling van de visie tegenhield door Abram en Sarai geen vruchtbaarheid te schenken.

Maanden en jaren gingen voorbij en er gebeurde niets. Met het verstrijken van de jaren moet de vertwijfeling van die twee oude mensen gegroeid zijn. Totdat het moment was gekomen waarop zij moesten toegeven dat het onmogelijk was geworden nog kinderen te krijgen. Toen probeerden Abram en Sarai God een beetje te helpen om Zijn visie te vervullen. Abram verwekte een kind bij Hagar, de slavin van Sarai. De gevolgen van deze menselijke invulling van Gods visie waren desastreus. Tot op de dag van vandaag leven de nakomelingen van Hagar en Sarai (de Arabieren en de Joden) in onmin met elkaar.

Jozef
De visie van Jozef was om een groot leider te worden.
Wat gebeurde er?
In het boek Genesis, de hoofdstukken 37 – 39, kunnen wij lezen dat Jozef door zijn broers verkocht werd als slaaf naar Egypte. Hij werd meegenomen naar een land en een volk dat hij niet kende. In Egypte werd deze leider in spé gekocht door Potifar, de overste van de lijfwacht van de Farao. Omdat hij zijn werk goed deed werd hij al gauw aangesteld als hoofd van de huishouding. Totdat de vrouw van Potifar een oogje op Jozef liet vallen en hem probeerde te verleiden. Zij werd zelfs zó agressief in haar lust dat Jozef een keer letterlijk uit haar ‘klauwen’ moest vluchten. Zonder kleed rende hij het huis uit. De vrouw van Potifar was zo beledigd door deze afwijzing dat ze Jozef beschuldigde van aanranding. Als gevolg daarvan werd Jozef in de gevangenis geworpen. Vergeten door iedereen.

In plaats van een groot leider waarvoor iedereen zich neerboog was hij het tegenovergestelde geworden: een weerloze slaaf in een eenzame gevangenis. In die gevangenis heeft Jozef ongetwijfeld moeten denken aan de visie die hij in een paar dromen had ontvangen. Op dat moment in zijn leven moet het voor hem absoluut onmogelijk zijn geweest om te geloven in de vervulling van zijn dromen.

Toepassing: Bent u wel eens helemaal vastgelopen in uw leven? Wat hebt u toen gedaan?

Gebed: Heer, help mij om U altijd te vertrouwen. Ik weet dat U trouw bent. Ik weet dat U doet wat U belooft. Amen.

© Maximum Life