Visie – deel 5 van 5

0
117
God vervult de oorspronkelijke visie!

Lezen: Genesis 21:1-7, Genesis 41:38-45, Exodus 12:31-33, Handelingen 28:11-16

Vers voor vandaag: “De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.” (Exodus 14:14)

Zowel Abraham, Jozef, Mozes als Paulus kwamen tot een punt in hun leven dat het onmogelijk was om de vervulling van hun visie te kunnen zien. Op dat moment ging God ingrijpen. In alle vier de gevallen vervulde Hij Zijn visie op Zijn tijd en op een bovennatuurlijke manier.

Abraham
“De Here bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en deed aan Sara, zoals Hij gesproken had. En Sara werd zwanger, en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had.” (Genesis 21:1,2)
Abraham werd vader van een groot volk.
God greep in en vervulde de oorspronkelijke visie op een bovennatuurlijke manier.

Jozef
Farao kreeg dromen die niemand kon uitleggen. Toen herinnerde de overste van de schenkers zich dat Jozef in de gevangenis dromen had weten uit te leggen. Jozef werd erbij gehaald en met Gods hulp kon hij de dromen van Farao verklaren. Die was zo onder de indruk van die prestatie dat hij Jozef aanstelde als onderkoning (Genesis 41).
Jozef werd een leider voor wie iedereen zich buigen moest.
God greep in en vervulde de oorspronkelijke visie op een bovennatuurlijke manier.

Mozes
In het boek Exodus, de hoofdstukken 7-14, kunnen wij lezen dat God tien plagen zond naar Egypte. Uiteindelijk overtuigde dit Farao dat hij de Israëlieten moest laten gaan. Toen ze al een tijd onderweg waren, bedacht hij zich echter. Hij achtervolgde de Israëlieten en werd door God vernederd en vernietigd bij de Schelfzee.
Mozes mocht de Israëlieten uit de gevangenschap naar het beloofde land leiden.
God greep in en vervulde de oorspronkelijke visie op een bovennatuurlijke manier.

Paulus
De storm, waarin Paulus en de bemanning, onderweg naar Rome verzeild waren geraakt, woedde maar liefst veertien dagen. Uiteindelijk liep het schip vast op de rotsen en brak in tweeën. Alle 276 opvarenden konden zich echter zwemmend redden. Niemand kwam om het leven. Ze strandden op het eiland Malta. Daar werd Paulus gebeten door een giftige slang. Maar ook dat kon God niet tegenhouden in het uitvoeren van Zijn plan. Aan het einde van zijn leven preekte Paulus het Evangelie in Rome.
God greep in en vervulde de oorspronkelijke visie op een bovennatuurlijke manier.

Zo zien wij in alle voorbeelden van visies die wij bestudeerd hebben vier fasen:
1. God geeft de visie.
2. Mensen geloven enthousiast in de vervulling van de visie.
3. Er ontstaan zoveel problemen dat de vervulling van de visie menselijkerwijs onmogelijk wordt.
4. God vervult de oorspronkelijke visie op zo’n manier dat wij Hem alle eer moeten geven.

Toepassing: Tot zover deze gedachten over visie. Wat hebt u geleerd van deze voorbeelden uit de Bijbel? Hoe kunt u het geleerde toepassen in uw leven en in uw situatie?

Gebed: Heer, wilt U alstublieft voor mij strijden. Amen.

© Maximum Life