Vriendschap – deel 11 van 12

0
218
Vrienden bemoedigen elkaar

Lezen: 1 Samuël 23:14-28

Vers voor vandaag: “Hij versterkte zijn vertrouwen op God.” (1 Samuël 23:16b)

Tien kenmerken van vriendschap, gebaseerd op de vriendschap tussen David en Jonathan.
1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
2. Vriendschap wil zeggen dat twee zielen aan elkaar geknoopt zijn
3. Vriendschap is een vorm van liefde
4. Vriendschap is een verbond
5. Vrienden zijn bereid bezittingen met elkaar te delen
6. Vrienden spreken goed van elkaar
7. Vrienden zijn bereid om elkaar te helpen
8. Vrienden delen emoties

9. Vrienden bemoedigen elkaar
In 1 Samuël 23:14-28, het bijbelgedeelte voor vandaag, kunnen wij lezen dat David en Jonathan elkaar voor het laatst ontmoeten. Het is een ontroerend afscheid van twee hartsvrienden. Jonathan zocht David op met het doel om hem te bemoedigen. In die laatste ontmoeting van deze twee mannen van God gebeurden drie belangrijke dingen. In de eerste plaats versterkte Jonathan het Godsvertrouwen van David. Herinnert u zich hoe Jonathan het met zijn wapendrager, in vertrouwen op God, had opgenomen tegen een heel leger (1 Samuël 14). Herinnert u zich hoe David het, in vertrouwen op God, had opgenomen tegen de reus Goliath en door dat te doen ook tegen een heel leger (1 Samuël 17). Beide mannen hadden er blijk van gegeven God te durven vertrouwen voor het onmogelijke.

Maar, ons vertrouwen op God is niet iedere dag hetzelfde. Telkens opnieuw moeten wij besluiten om ons vertrouwen op God te stellen. Op dit moment in zijn leven had David deze aanmoediging nodig. Jonathan sprak met hem, bemoedigde hem en sterkte zijn verzwakte vertrouwen op God.

In de tweede plaats deed Jonathan iets heel bijzonders. Hij erkende David als zijn meerdere. Het is zo interessant om de vriendschap tussen Jonathan en David te bestuderen. Aanvankelijk had Jonathan de leiding in die vriendschapsrelatie. Jonathan nam telkens het initiatief. Dat is niet zo verwonderlijk; per slot van rekening was hij de zoon van de koning, terwijl David een eenvoudige herdersjongen was. Maar, na verloop van tijd kwam er verandering in die vriendschapsrelatie. David werd steeds meer de dominante figuur. En Jonathan erkende gaandeweg de bijzondere kwaliteiten van David en accepteerde het feit dat hij de eerste was geworden in hun relatie. Hij bood David het koningschap aan, dat hem eigenlijk toebehoorde, en stelde voor om zelf de tweede man in het koninkrijk te worden. Dat is nogal wat. Deze Jonathan had toch wel een heel bijzonder karakter. Aan de ene kant was hij een keiharde man, die er niet voor terugdeinsde om soldaten van vijandelijke legers af te slachten, maar aan de andere kant was hij een man die zeer loyaal was. In de eerste plaats tegenover God. Hij vertrouwde op God en durfde het onmogelijke te verwachten van zijn God. Maar hij was ook tot in het uiterste loyaal tegenover zijn vriend.

Ten slotte sloten die twee vrienden opnieuw een verbond. Of eigenlijk was het een bevestiging van het eerste verbond dat zij gesloten hadden. De eerste keer dat zij elkaar ontmoetten sloten zij een verbond met elkaar en de laatste keer dat zij samen waren deden zij hetzelfde. Dat is typerend voor deze vriendschapsrelatie. Door dik en dun bleven deze twee vrienden elkaar trouw.

Toepassing: Misschien kunt u vandaag een vriend of vriendin eens extra bemoedigen.

Gebed: Heer, help mij om anderen aan te moedigen in hun omgang met U. Amen.

© Maximum Life