Vriendschap – deel 12 van 12

0
200
Vrienden blijven elkaar trouw!

Lezen: 2 Samuël 9:1-13

Vers voor vandaag: “Ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan.” (2 Samuël 9:7a)

Tien kenmerken van vriendschap, gebaseerd op de vriendschap tussen David en Jonathan.
1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
2. Vriendschap wil zeggen dat twee zielen aan elkaar geknoopt zijn
3. Vriendschap is een vorm van liefde
4. Vriendschap is een verbond
5. Vrienden zijn bereid bezittingen met elkaar te delen
6. Vrienden spreken goed van elkaar
7. Vrienden zijn bereid om elkaar te helpen
8. Vrienden delen emoties
9. Vrienden bemoedigen elkaar

10. Vrienden zijn elkaar trouw
“Toen begaf Jonathan, de zoon van Saul, zich op weg en ging naar David in Choresa. Hij versterkte zijn vertrouwen op God en zeide tot hem: Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden; gij zult koning over Israël zijn, en ik zal onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet dit maar al te goed. Hierop sloten die beiden een verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in Choresa, maar Jonathan ging naar zijn huis.” (1 Samuël 23:16-18)

Het was de laatste keer dat David en Jonathan elkaar ontmoetten. In 2 Samuël 1:4 kunnen wij lezen dat David een slechte boodschap ontving: “Het volk is gevlucht uit de strijd; niet alleen zijn velen van het volk gevallen en omgekomen, maar ook Saul en zijn zoon Jonathan zijn dood.” Jonathan was gevallen op het slagveld in een nieuwe oorlog tegen de Filistijnen. Saul had zich in diezelfde strijd het leven genomen toen hij zag dat er geen hoop meer was. David was zeer ontdaan door de dood van Saul en Jonathan. Hij scheurde zijn kleren, huilde en vastte. Ook schreef hij een klaagzang over de dood van deze twee mannen; zijn grootste vijand en zijn grootste vriend. Hij eindigt dit klaaglied met een paar prachtige, intieme woorden over zijn vriendschap met Jonathan. “Het is mij bang om u, mijn broeder Jonathan, Gij waart mij zeer lief; Uw liefde was wonderlijker dan liefde van vrouwen.” (2 Samuël 1:26)

Toch was de vriendschap hiermee niet afgelopen. Er kan nog een kenmerk van de bijzondere relatie tussen David en Jonathan genoemd worden. Dat laatste kenmerk kunnen wij vinden in 2 Samuël 9:1-13. Jonathan had een kreupele zoon, Mefisobeth, die aan beide voeten verlamd was. Na de dood van Jonathan nam David deze kreupele zoon van Jonathan onder zijn hoede. Hij gaf hem al de bezittingen van het huis van Saul en behandelde hem als zijn eigen zoon. “Ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan.” (2 Samuël 9:7a)

Zo zien wij een prachtig voorbeeld van vriendschap. Twee mannen die aan elkaar verknocht, verbonden waren als twee touwen die samengeknoopt zijn en die ons door hun bijzondere relatie iets laten zien van de geweldige rijkdom van vriendschap. De vriendschap die zo’n prachtig geschenk van God is.

Toepassing: Aan het einde van deze studies over vriendschap kunt u uw eigen vriendschapsrelaties evalueren aan de hand van de tien genoemde kenmerken. Doe iets als God u aanspreekt op een van deze punten.

Gebed: Heer, leer mij om trouw te zijn. Amen.

© Maximum Life