Vriendschap – deel 3 van 12

0
251
Christelijke vriendschap is als een driehoeksrelatie.

Lezen: 1 Samuël 17:31-18:1

Vers voor vandaag: “De Here is tussen mij en u voor altijd.” (1 Samuël 20:23b)

De afgelopen twee dagen hebben wij gezien dat Jonathan en David twee jonge mannen waren die de moed hadden om God te vertrouwen voor het onmogelijke. Vandaag beginnen wij met een studie over de vriendschap tussen deze twee mannen. We zullen de komende dagen tien kenmerken van die vriendschap bespreken.

1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
Direct nadat David de reus Goliath gedood had, werd hij als held bij koning Saul gebracht. Hij had het van bloed druipende hoofd van Goliath nog in zijn hand. De koning vroeg hem met een mengeling van ontzag en verwondering: “Wie ben jij eigenlijk jongeman?” David antwoordde timide: “Ik ben de zoon van uw knecht, de Bethlehemiet Isaï”. (1 Samuël 17:58)
Jonathan was daarbij. Het was de eerste keer dat David en Jonathan elkaar ontmoetten. En er gebeurde iets bijzonders. “Terstond nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David; en Jonathan had hem lief als zichzelf.” (1 Samuël 18:1) Het klikte onmiddellijk tussen die twee.

Dat is ook niet zo vreemd en in zekere zin zelfs heel logisch, omdat zij in elkaar hun gelijke ontdekten. David had ongetwijfeld gehoord hoe Jonathan in vertrouwen op God samen met zijn wapendrager een goed uitgerust leger had aangevallen (1 Samuël 14). Hij kende de verhalen van verbazing, moed, overwinning en Godsvertrouwen. Misschien had het voorbeeld van Jonathan hem zelfs geïnspireerd in zijn handelen met de reus Goliath.

Jonathan op zijn beurt was er zelf bij toen David in z’n eentje die geweldige reus tegemoet trad. (1 Samuël 17) Ondanks het feit dat hij eerder God had durven vertrouwen voor het onmogelijke, was hij nu niet bereid om stappen in geloof te nemen. De jonge schaapsherder David echter wel. Jonathan had met eigen ogen de moed van deze jongeman gezien. Hij had gezien hoe de Heer hen bevrijdde van de smaad en de overheersing van de Filistijnen. Ongetwijfeld had hij daarbij gedacht aan die wonderbaarlijke overwinning niet zolang daarvoor, waarin hij zelf een instrument mocht zijn in de handen van God.
In David ontmoette hij iemand die het ook aandurfde met de Heer. Iemand die de Heer ook van harte liefhad. Iemand die de Heer ook met zijn leven durfde te vertrouwen. Dáárom werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. Het eerste kenmerk van christelijke vriendschap is dan ook de persoonlijke omgang met de Heer. Dat is de basis.

Christelijke vriendschap is als een driehoeksrelatie. Het is een verhouding tussen drie personen; twee mensen en de Heer. Dat komt ook heel bijzonder tot uiting in het mooiste vers in de Bijbel over vriendschap. Dat vinden wij een paar bladzijden verder, in 1 Samuël hoofdstuk 20, het laatste deel van vers 23. Daar zegt Jonathan tegen David: “De Here is tussen mij en u voor altijd.” In wezen zegt Jonathan hier tegen zijn vriend David: de Heer staat centraal in onze relatie; onze relatie draait om Hem, onze God.

Toepassing: Schrijf de namen van uw vrienden of vriendinnen eens op een stuk papier. Doe vandaag iets goeds voor deze vrienden of vriendinnen. Bid voor hen, bel hen op, probeer iets leuks met hen te doen. Maak dit tot een dag van vriendschap.

Gebed: Heer, dank U voor de zegen van vriendschap. Amen.

© Maximum Life